Doroczne przemówienie Junckera o stanie Unii Europejskiej. Ostre słowa w kierunku Polski. Nasz kraj większym problemem niż Brexit i migracje?

Jean-Claude Juncker
foto: PAP/EPA: OLIVIER HOSLET

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zaproponował w środę stworzenie instrumentu przedakcesyjnego dla krajów mających wejść do strefy euro. Opowiedział się przy tym za mocną linią budżetową dla eurolandu, jednak w ramach ogólnego budżetu UE.

W czasie swojego dorocznego przemówienia w Parlamencie Europejskim o stanie UE Juncker oświadczył jednocześnie, że jest przeciwny tworzeniu osobnego budżetu dla strefy euro.

Szef KE powiedział jednak, że UE potrzebuje ministra gospodarki i finansów, który miałby być członkiem Komisji Europejskiej i przewodniczącym eurogrupy, czyli grona ministrów finansów państw strefy euro.

W grudniu KE ma zaproponować przekształcenie Europejskiego Mechanizmu Stabilności w europejski fundusz ratunkowy.

Czytaj dalej ->