Reklama
Opublikowano: 05/05/2009, 0:58

Ile kosztuje Bruksela?

Dariusz Kos

Miliardy euro przelewanych co roku do budżetu Wspólnot Europejskich jako składki członkowskie, miliardy euro przelewanych z budżetu WE na realizacje projektów w kraju, czy dopłat dla rolników. Nikt jednak nie zwraca uwagę na dziesiątki miliardów euro, które płacimy jako koszt wspólnotowych regulacji. Realizacja praw, dyrektyw i rozporządzeń Komisji Europejskiej kosztuje Polskę prawie 5 miliardów euro rocznie. W ciągu pierwszych pięciu lat członkostwa w WE wydaliśmy prawie 28 miliardów euro na zrealizowanie unijnego prawa.

[nice_alert]Pięć lat członkostwa we Wspólnotach Europejskich i kampania do Europalamentu to dobry czas na rzetelne podsumowanie, na bilans zysków i strat z udziału we wspólnotowym projekcie. Trudno jednak gdziekolwiek znaleźć rzetelne dokumenty. Rządowe instytucje sieją raczej propagandę niźli przedstawiają informacji i suche wyliczenia. Liczby, zestawienia i dane są porozrzucane po różnych ministerstwach, które z kolei też podzieliły informacje na poszczególne działy.[/nice_alert]

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej bardziej przypomina dawny Wydział Propagandy KC PZPR, niźli rządową agencję, która ma rzetelnie informować obywateli RP o naszym uczestnictwie w WE. Nic dziwnego skoro szefostwo UKIE to urlopowani pracownicy Komisji Europejskiej, którzy pracę dla polskiego rządu traktują jako przygodę, a swoją zawodową przyszłość widzą w instytucjach przyszłego superpaństwa. Brak dostępu do rzetelnych, zbiorczych danych utrudnia sporządzenie obiektywnego bilansu pięciu lat w WE.

[nice_info]Dlatego też żaden z polskich think-tanków i organizacji pozarządowych nie sporządziła takie zestawienia. Jednak zawsze można liczyć na organizacje zagraniczne, które bardziej przykładają się do swej reputacji i rządy innych państw Wspólnot, które na poważnie biorą swoje obowiązki.[/nice_info]

Brytyjska fundacja Open Europe badająca wszystko co związane z integracją europejską postanowiła zbadać jedną z zapomnianych w Polsce kwestii uczestnictwa w projekcie „Unia Europejska”. Chodzi o koszty ponoszone przez gospodarkę realizowania unijnych dyrektyw. Jako, że to brytyjski instytut, więc skoncentrowano się na kosztach ponoszonych przez Zjednoczone Królestwo. Nie zapomniano jednak dla pełnego obrazu przedstawić sytuacji dla wszystkich 27 państw Wspólnot Europejskich. Wyniki są więcej niż zatrważające.

Drenowanie za miliardy

Roczny koszt wdrażania unijnego prawa dla gospodarek 27 państw to prawie 161,5 mld euro, a więc 726,75 mld złotych. Przez dziesięć ostatnich lat (1998-2008) prawo ustanawiane przez Wspólnoty kosztowały gospodarki państw członkowskich 928,5 mld euro, czyli blisko bilion euro, a więc prawie 4,2 biliona złotych!

[nice_info]Tyle pieniędzy pochłonęły zbędne regulacje ustanowione przez Komisję Europejską i rządy państw. Polskę przez 6 lat (taki okres dla nowych państw WE przyjął brytyjski instytut – bowiem implementacja praw WE zaczyna się przed oficjalnym przystąpieniem) wspólnotowe regulacje kosztowały 27,8 mld euro, czyli 125 mld złotych.[/nice_info]

Są to niepotrzebne wydane przez nas pieniądze na wypełnienie przez naszą gospodarkę i administrację praw ustanowionych w Brukseli. Rocznie wydawaliśmy na dostosowanie polskiego prawa do wspólnotowych rozwiązań 4,8 mld euro, czyli 21 mld zł – to tyle ile fiskus przez dwa lata zbiera pieniędzy z akcyzy na paliwa i niewiele mniej niż wynosi deficyt polskiego budżetu państwa. Gdybyśmy przez okres naszego członkostwa nie musieli realizować unijnych praw to przez kolejne 12 lat paliwa mogłyby być wolne od podatku akcyzowego.

[nice_info]Inaczej licząc Polska mogłaby być państwem bez podatku dochodowego i bez akcyzy na paliwa przy niezmienionych, rozdmuchanych wydatkach. Pod względem rocznego kosztu wspólnotowych regulacji Polska, według raportu „Open Europe”zajmuje szóste miejsce wśród 27 państw WE.[/nice_info]

Więcej od nas wydają Niemcy, Francja, Wlk. Brytania, Włochy Hiszpania i Holandia. Wśród nowych państw przyjętych do WE Polska jest liderem zbędnych wydatków.

Polska na minusie

Jak ma się to do zysków z uczestnictwa w WE? Gorzej niż marnie. Minister ds. europejskich Mikołaj Dowgielewicz ogłosił właśnie, iż w ciągu ostatnich pięciu lat nasze państwo jest na „plusie” 14 mld euro. Tyle pieniędzy mieliśmy dostać ze wspólnotowego budżetu po odliczeniu wpłat do niego. Oczywiście rządowe wyliczenia nie uwzględniają kosztów implementacji brukselskich dyrektyw. Porównajmy to z kosztami realizacji przez 5 lat wspólnotowego prawa – 24 mld euro – daje nam to 10 mld euro strat.

[nice_alert]Nawet opierając się na propagandowych, rządowych wyliczeniach widać, iż do „Unii” dopłacamy. Gdyby jednak rzetelnie policzyć wszystkie wpływy i wszystkie wydatki i odjąć od tego koszty realizacji wspólnotowych regulacji to strata wyniosła by zapewne więcej. Wie to na przykład każdy palacz. Ze względu na minimalne stawki akcyzy na papierosy obowiązujące według przepisów WE cena paczki „Marlboro” wzrosła z ok. 4 zł. w dniu akcesji do prawie 10 zł. dziś.[/nice_alert]

Jednak w większości przypadków nie chodzi o sprawy podatków, czy danin nakładanych przez Brukselę, ale o szczegółowe rozwiązania nakładające dotkliwe wymagania i normy na producentów, dystrybutorów i usługodawców. Przykładem, jak wspólnotowe prawodawstwo podwyższa koszty życia obywateli i drenuje ich kieszeń może być projekt jednej z dyrektyw Komisji Europejskiej.

Prawo kaduka

W 2007 roku Bruksela zaproponowała poprawienia bezpieczeństwa dla pieszych. Propozycja nakładała wymóg na producentów samochodów instalowania w autach odpowiedniej cechy, która chroniłaby pieszych podczas zderzenia z pojazdem. Odpowiednia rządowa instytucja w Wlk. Brytanii określił dla przemysłu samochodowego koszt instalowania jednego, konkretnego urządzenia na 1,7 mld funtów przez następnych 30 lat.

[nice_info]Spełnienie wymogu Komisji Europejskiej zwiększyłoby cenę jednego auta o 24 funty, czyli o ok. 125 zł. Niewiele przy cenie nowych samochodów idącą w dziesiątki tysięcy złotych. Lecz owo 125 zł to kolejne pieniądze wyjęte z kieszeni obywatela pod przymusem wspólnotowego prawa. Za owo 125 zł można by kupić przecież zupełnie inną rzecz, np. książki, prasę (np. roczna prenumerata NCZAS!-u kosztuje ok. 200 zł.), ubranie dla dziecka lub zwyczajnie odłożyć „do skarpety”. Komisja Europejska jednak chce byśmy te pieniądze wydali na to na co chcą urzędnicy z Brukseli.[/nice_info]

Podobnie jest z innym prawem wymyślonym przez KE. W styczniu 2008 Komisja zaproponowała nowe ustawodawstwo łączące dwie istniejące dyrektywy (2000/13/EC i 90/496/EEC). Pomysł miał łączyć dwie różne zasady etykietowania wyrobów spożywczych. Uzasadnienie – obniżenie kosztów administracyjnych dla przedsiębiorców. Jednakże, propozycja wprowadzała również dodatkowe wymogi znakowania wyrobów o informacje dla konsumentów o możliwym ryzyku dla zdrowia związanym z otyłością!

[nice_info]Propozycja dyrektywy wprowadzała także minimalny rozmiar czcionki dla takich informacji – 3 mm. Europejskie Stowarzyszenie Małe i Średnich Przedsiębiorców (UEAPME) ostro sprzeciwiło się propozycji, twierdząc, że jest to „stwarzanie dodatkowe problemu, a nie uproszczenie dla drobnych przedsiębiorców”. UEAPME zauważyło słusznie, że: „prawie 90% biznesów spożywczych w Europie zatrudnia niespełna dziesięciu pracowników.[/nice_info]

Większość z tych przedsiębiorców jest rzemieślnikami spożywczymi świadczącymi usługi lokalnym społecznościom. Drobny biznes spożywczy zapewniają bogactwo wyboru dla swych klientów dostarczając świeże produkty, których czas przydatności do spożycia jest krótki (np. cukiernie gdzie można kupić codziennie świeże jagodzianki ale trzeba je też w miarę szybko skonsumować, by była smaczna – przyp. Red.). Natomiast wielu większych producentów wytwarza standaryzowany produkt mający jedną analizę i jedne opakowanie.

Mali producenci nigdy nie mogą robić takiego samego produktu dwa razy ponieważ oni produkują codziennie dla klientów świeży towar.” UEAPME ocenił, że koszt pakowania wyrobów spożywczych w opakowania z wymaganymi przez Komisję informacjami to tylko w Wlk. Brytanii 6 mld funtów rocznie. Te miliardy byłyby wyjęte z kieszeni konsumentów. Po co zresztą konsumentom jagodzianek informacja o kaloryczności i ryzyku otyłości związanym ze zjedzeniem jagód w cieście?

Tak właśnie przepisy wprowadzające nowe normy i szczegółowe rozwiązania wpływają na koszty naszego życia, a tym samym drenują nasze kieszenie. Są to kolejne, ukryte quasi-podatki nakładane na obywateli.

Legislacja na potęgę

Tymczasem nic nie zapowiada, żeby sytuacja się polepszyła. Komisja Europejska i Parlament Europejski pracują coraz intensywniej, produkując kolejne przepisy i bijąc rekordy ilości uchwalonych praw. Jeszcze w 1998 roku zbór wszystkich praw Wspólnot Europejskich obejmował 10 800 aktów prawnych. Na ich powstanie potrzebnych było 40 lat istnienia Wspólnot. Po dziesięciu latach, w 2008 roku było już 26 500 dyrektyw i rozporządzeń.

[nice_info]W ciągu dziesięciu ostatnich lat liczba praw Wspólnotowych zwiększyła się o ponad półtorej razy więcej niż w ciągu 40 lat od momentu powstania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Prawie 1600 wspólnotowych aktów prawnych powstaje co roku w Brukseli. Żadna gospodarka nie poradziła sobie z taką lawiną regulacji. Gospodarki państw członkowskich też sobie nie radzą co widać po tempie wzrostu PKB w starej „piętnastce”, czy chociażby w strefie euro.[/nice_info]

„Open Europe” obliczył, iż koszt wspólnotowych regulacji dla Wlk. Brytanii uszczuplił PKB tego państwa o 10%. O tyle bogatsi byli by obywatele tego państwa gdyby nie musieli wydać w ciągu ostatniej dekady 106,6 mld funtów na sprostanie wspólnotowemu prawu. W samym 2008 roku unijne dyrektywy wydrenowały z kieszeni mieszkańców Wysp 18,5 mld funtów.

Jak piszą eksperci „Open Europe” koszt wzrasta z roku na rok, bowiem w 2005 roku prawo z Brukseli kosztowało gospodarkę Wysp 12,2 mld funtów. Będzie gorzej – według obliczeń do 2018 roku na wdrożenie praw WE wyda się łącznie od 1998 roku 356 mld funtów! Każde gospodarstwo domowe na Wyspach zapłaci w latach 1998-2018 za wymysły urzędników Komisji 14 300 funtów.

Niechciany obraz

Nic dziwnego, iż wspólnotowe instytucje milczą na ten temat. Trudno się dziwić milczeniu rządów państw. Dostęp do tych informacji nie jest na rękę eurofilom. Nie jest na rękę marzącym o wielkim, europejskim superpaństwie rządzonym na wzór Związku Sowieckiego. W Polsce trudno przy danych o kosztach wdrażania wspólnotowego ustawodawstwa prezentować wspaniałe wykresy obrazujące górę pieniędzy otrzymanych z Unii.

[nice_alert]Przy kwotach wydanych na implementację brukselskich dyrektyw blakną nawet pieniądze, które mamy otrzymać w przyszłych latach z budżetu Wspólnot. Nie trzeba skrupulatnie liczyć kolejnych słupków, kolejnych funduszy europejskich, kolejnych kosztów pozyskania unijnych dotacji, by stwierdzić, iż nadal więcej się dopłaca do Anszlusu, niźli otrzymuje się korzyści.[/nice_alert]

Ciekawe tylko jak na informacje o kosztach realizacji wspólnotowych praw zareaguje wydział propagandy eurofili? Na razie przemilczają raport „Open Europe”. Jak długo to się im uda?

[nice_download]Łączny koszt wdrożenia regulacji unijnych w latach 1998-2008 (wg cen z 2008 r.). Kliknij, aby powiększyć[/nice_download]

[nice_download]Polecamy również:[/nice_download]

● Marek Łangalis: Państwo minimum według UPR
● Janusz Korwin Mikke: Zachód na drodze do Trzeciego Świata
● Dariusz Kos: Ujawniamy zarobki eurokomisarzy: Milionerzy z Komisji
● Tomasz Cukiernik: 10 unijnych mitów

Dariusz Kos

 • http://www.facebook.com/patryk.drag.3 Patryk Drąg
 • Pingback: Tour()

 • Pingback: where can i get phentermine prescribed()

 • Pingback: http://www.menage-poly.com()

 • Pingback: lease warehouse space()

 • Pingback: hotel sale()

 • Pingback: IMEI.MA, iPhone Unlocking, SL3 BruteForce Unlocking, Box Credit()

 • Pingback: warehouse for sale in Miami()

 • Pingback: south Miami commercial lease()

 • Pingback: laptop computers()

 • Pingback: in wall pest control()

 • Pingback: Clash of Clans Cheat()

 • Pingback: commercial mortgages()

 • Pingback: Youtube Downloader()

 • https://www.academia.edu/12130812/Antioksidan_Niwana_SOD Niwana Sod

  My brother suggested I might like this blog.
  He was once entirely right. This put up truly
  made my day. You cann’t consider just how a lot
  time I had spent for this info! Thank you!

 • http://www.gsingenierie.com/svcore/img/nike.html nike tn pas cher

  {
  {I have|I’ve} been {surfing|browsing} online more than {three|3|2|4} hours today, yet I never found
  any interesting article like yours. {It’s|It is} pretty worth
  enough for me. {In my opinion|Personally|In my view}, if all {webmasters|site owners|website owners|web owners} and bloggers
  made good content as you did, the {internet|net|web} will be {much more|a lot more}
  useful than ever before.|
  I {couldn’t|could not} {resist|refrain from} commenting.
  {Very well|Perfectly|Well|Exceptionally well} written!|
  {I will|I’ll} {right away|immediately} {take hold of|grab|clutch|grasp|seize|snatch} your {rss|rss feed} as I {can not|can’t} {in finding|find|to find} your {email|e-mail} subscription {link|hyperlink} or
  {newsletter|e-newsletter} service. Do {you have|you’ve} any?
  {Please|Kindly} {allow|permit|let} me {realize|recognize|understand|recognise|know} {so that|in order that} I {may just|may|could} subscribe.
  Thanks.|
  {It is|It’s} {appropriate|perfect|the best} time to make some
  plans for the future and {it is|it’s} time to be happy.
  {I have|I’ve} read this post and if I could I {want to|wish to|desire to}
  suggest you {few|some} interesting things or {advice|suggestions|tips}.

  {Perhaps|Maybe} you {could|can} write next articles referring to this
  article. I {want to|wish to|desire to} read {more|even more} things about it!|
  {It is|It’s} {appropriate|perfect|the best} time to make {a few|some}
  plans for {the future|the longer term|the long run} and {it is|it’s} time to
  be happy. {I have|I’ve} {read|learn} this {post|submit|publish|put up} and if
  I {may just|may|could} I {want to|wish to|desire to} {suggest|recommend|counsel} you {few|some}
  {interesting|fascinating|attention-grabbing} {things|issues} or {advice|suggestions|tips}.
  {Perhaps|Maybe} you {could|can} write {next|subsequent} articles {relating to|referring to|regarding} this article.
  I {want to|wish to|desire to} {read|learn} {more|even more} {things|issues} {approximately|about} it!|
  {I have|I’ve} been {surfing|browsing} {online|on-line} {more than|greater than} {three|3} hours {these days|nowadays|today|lately|as of late}, {yet|but} I {never|by no means} {found|discovered} any {interesting|fascinating|attention-grabbing} article like yours.

  {It’s|It is} {lovely|pretty|beautiful} {worth|value|price} {enough|sufficient} for me.
  {In my opinion|Personally|In my view}, if all {webmasters|site owners|website owners|web owners} and bloggers made {just right|good|excellent} {content|content material} as {you did|you probably did},
  the {internet|net|web} {will be|shall be|might be|will probably be|can be|will likely be} {much more|a lot more} {useful|helpful} than ever before.|
  Ahaa, its {nice|pleasant|good|fastidious} {discussion|conversation|dialogue} {regarding|concerning|about|on the topic of} this {article|post|piece of writing|paragraph} {here|at this place} at
  this {blog|weblog|webpage|website|web site}, I have read all that, so {now|at this time} me also commenting {here|at this place}.|
  I am sure this {article|post|piece of writing|paragraph} has touched all the internet
  {users|people|viewers|visitors}, its really really {nice|pleasant|good|fastidious} {article|post|piece of writing|paragraph} on building up new {blog|weblog|webpage|website|web site}.|
  Wow, this {article|post|piece of writing|paragraph} is {nice|pleasant|good|fastidious},
  my {sister|younger sister} is analyzing {such|these|these kinds of} things,
  {so|thus|therefore} I am going to {tell|inform|let know|convey}
  her.|
  {Saved as a favorite|bookmarked!!}, {I really like|I like|I love} {your blog|your site|your web site|your website}!|
  Way cool! Some {very|extremely} valid points! I
  appreciate you {writing this|penning this} {article|post|write-up}
  {and the|and also the|plus the} rest of the {site is|website is} {also very|extremely|very|also really|really} good.|
  Hi, {I do believe|I do think} {this is an excellent|this is a great}
  {blog|website|web site|site}. I stumbledupon it ;) {I will|I am going to|I’m going to|I may}
  {come back|return|revisit} {once again|yet again}
  {since I|since i have} {bookmarked|book marked|book-marked|saved as a
  favorite} it. Money and freedom {is the best|is the greatest} way
  to change, may you be rich and continue to {help|guide}
  {other people|others}.|
  Woah! I’m really {loving|enjoying|digging} the template/theme of
  this {site|website|blog}. It’s simple, yet effective.
  A lot of times it’s {very hard|very difficult|challenging|tough|difficult|hard} to get that „perfect balance”
  between {superb usability|user friendliness|usability}
  and {visual appearance|visual appeal|appearance}.
  I must say {that you’ve|you have|you’ve} done a {awesome|amazing|very good|superb|fantastic|excellent|great}
  job with this. {In addition|Additionally|Also}, the blog loads {very|extremely|super} {fast|quick}
  for me on {Safari|Internet explorer|Chrome|Opera|Firefox}.
  {Superb|Exceptional|Outstanding|Excellent} Blog!|
  These are {really|actually|in fact|truly|genuinely} {great|enormous|impressive|wonderful|fantastic}
  ideas in {regarding|concerning|about|on the topic
  of} blogging. You have touched some {nice|pleasant|good|fastidious} {points|factors|things} here.
  Any way keep up wrinting.|
  {I love|I really like|I enjoy|I like|Everyone loves} what you guys {are|are usually|tend to be} up too.
  {This sort of|This type of|Such|This kind of} clever work and {exposure|coverage|reporting}!
  Keep up the {superb|terrific|very good|great|good|awesome|fantastic|excellent|amazing|wonderful} works guys I’ve {incorporated||added|included} you guys to {|my|our||my personal|my own} blogroll.|
  {Howdy|Hi there|Hey there|Hi|Hello|Hey}! Someone in my {Myspace|Facebook} group shared this {site|website} with us
  so I came to {give it a look|look it over|take a look|check it out}.
  I’m definitely {enjoying|loving} the information. I’m {book-marking|bookmarking} and will be tweeting this to my followers!
  {Terrific|Wonderful|Great|Fantastic|Outstanding|Exceptional|Superb|Excellent} blog and {wonderful|terrific|brilliant|amazing|great|excellent|fantastic|outstanding|superb} {style
  and design|design and style|design}.|
  {I love|I really like|I enjoy|I like|Everyone loves} what you guys {are|are usually|tend to be} up too.

  {This sort of|This type of|Such|This kind of} clever work and {exposure|coverage|reporting}!
  Keep up the {superb|terrific|very good|great|good|awesome|fantastic|excellent|amazing|wonderful} works guys I’ve {incorporated|added|included} you guys to {|my|our|my
  personal|my own} blogroll.|
  {Howdy|Hi there|Hey there|Hi|Hello|Hey} would you mind {stating|sharing} which blog platform you’re {working with|using}?
  I’m {looking|planning|going} to start my own blog {in the near
  future|soon} but I’m having a {tough|difficult|hard} time {making a decision|selecting|choosing|deciding} between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your {design and style|design|layout} seems
  different then most blogs and I’m looking for something {completely unique|unique}.
  P.S {My apologies|Apologies|Sorry} for {getting|being} off-topic but I had to ask!|
  {Howdy|Hi there|Hi|Hey there|Hello|Hey} would you mind letting me know which {webhost|hosting company|web host} you’re {utilizing|working with|using}?

  I’ve loaded your blog in 3 {completely different|different} {internet browsers|web browsers|browsers} and
  I must say this blog loads a lot {quicker|faster} then most.
  Can you {suggest|recommend} a good {internet hosting|web hosting|hosting} provider
  at a {honest|reasonable|fair} price? {Thanks a lot|Kudos|Cheers|Thank you|Many thanks|Thanks}, I appreciate it!|
  {I love|I really like|I like|Everyone loves}
  it {when people|when individuals|when folks|whenever people} {come together|get together} and share {opinions|thoughts|views|ideas}.
  Great {blog|website|site}, {keep it up|continue the
  good work|stick with it}!|
  Thank you for the {auspicious|good} writeup. It in fact was a amusement account it.

  Look advanced to {far|more} added agreeable from
  you! {By the way|However}, how {can|could} we communicate?|
  {Howdy|Hi there|Hey there|Hello|Hey} just wanted
  to give you a quick heads up. The {text|words} in your {content|post|article} seem to be running off the screen in {Ie|Internet explorer|Chrome|Firefox|Safari|Opera}.
  I’m not sure if this is a {format|formatting} issue
  or something to do with {web browser|internet browser|browser}
  compatibility but I {thought|figured} I’d post to let
  you know. The {style and design|design and style|layout|design} look great though!
  Hope you get the {problem|issue} {solved|resolved|fixed} soon. {Kudos|Cheers|Many thanks|Thanks}|
  This is a topic {that is|that’s|which is} {close to|near to} my heart…

  {Cheers|Many thanks|Best wishes|Take care|Thank you}!

  {Where|Exactly where} are your contact details though?|
  It’s very {easy|simple|trouble-free|straightforward|effortless} to find out any {topic|matter} on {net|web} as compared
  to {books|textbooks}, as I found this {article|post|piece of writing|paragraph} at this {website|web site|site|web
  page}.|
  Does your {site|website|blog} have a contact page?
  I’m having {a tough time|problems|trouble} locating it but, I’d like
  to {send|shoot} you an {e-mail|email}. I’ve got some {creative ideas|recommendations|suggestions|ideas} for your blog you
  might be interested in hearing. Either way, great {site|website|blog} and I look forward
  to seeing it {develop|improve|expand|grow} over time.|
  {Hola|Hey there|Hi|Hello|Greetings}! I’ve been {following|reading} your {site|web site|website|weblog|blog} for {a long time|a while|some time} now and finally
  got the {bravery|courage} to go ahead and give you a shout out from {New Caney|Kingwood|Huffman|Porter|Houston|Dallas|Austin|Lubbock|Humble|Atascocita} {Tx|Texas}!
  Just wanted to {tell you|mention|say} keep up the {fantastic|excellent|great|good} {job|work}!|
  Greetings from {Idaho|Carolina|Ohio|Colorado|Florida|Los
  angeles|California}! I’m {bored to tears|bored to death|bored} at work so
  I decided to {check out|browse} your {site|website|blog} on my iphone during lunch break.

  I {enjoy|really like|love} the {knowledge|info|information} you {present|provide} here
  and can’t wait to take a look when I get home. I’m {shocked|amazed|surprised} at how
  {quick|fast} your blog loaded on my {mobile|cell
  phone|phone} .. I’m not even using WIFI, just 3G .. {Anyhow|Anyways}, {awesome|amazing|very good|superb|good|wonderful|fantastic|excellent|great} {site|blog}!|
  Its {like you|such as you} {read|learn} my {mind|thoughts}!
  You {seem|appear} {to understand|to know|to grasp} {so much|a lot} {approximately|about} this, {like you|such as you}
  wrote the {book|e-book|guide|ebook|e book} in it or something.
  {I think|I feel|I believe} {that you|that you simply|that you just} {could|can} do with {some|a few} {%|p.c.|percent} to {force|pressure|drive|power} the message
  {house|home} {a bit|a little bit}, {however|but} {other than|instead of} that, {this is|that is} {great|wonderful|fantastic|magnificent|excellent} blog.
  {A great|An excellent|A fantastic} read. {I’ll|I will} {definitely|certainly} be back.|
  I visited {multiple|many|several|various} {websites|sites|web sites|web pages|blogs}
  {but|except|however} the audio {quality|feature} for audio
  songs {current|present|existing} at this {website|web
  site|site|web page} is {really|actually|in fact|truly|genuinely} {marvelous|wonderful|excellent|fabulous|superb}.|
  {Howdy|Hi there|Hi|Hello}, i read your blog {occasionally|from time to time}
  and i own a similar one and i was just {wondering|curious} if you
  get a lot of spam {comments|responses|feedback|remarks}? If
  so how do you {prevent|reduce|stop|protect against} it, any plugin or anything you can {advise|suggest|recommend}?
  I get so much lately it’s driving me {mad|insane|crazy} so any {assistance|help|support} is very
  much appreciated.|
  Greetings! {Very helpful|Very useful} advice {within this|in this particular} {article|post}!
  {It is the|It’s the} little changes {that make|which will make|that produce|that will make} {the biggest|the largest|the greatest|the most important|the most significant} changes.
  {Thanks a lot|Thanks|Many thanks} for sharing!|
  {I really|I truly|I seriously|I absolutely} love {your blog|your site|your website}..
  {Very nice|Excellent|Pleasant|Great} colors & theme.
  Did you {create|develop|make|build} {this website|this
  site|this web site|this amazing site} yourself? Please reply back as I’m {looking
  to|trying to|planning to|wanting to|hoping to|attempting to} create {my own|my very own|my own personal}
  {blog|website|site} and {would like to|want to|would love
  to} {know|learn|find out} where you got this from or {what the|exactly what the|just what
  the} theme {is called|is named}. {Thanks|Many thanks|Thank you|Cheers|Appreciate it|Kudos}!|
  {Hi there|Hello there|Howdy}! This {post|article|blog
  post} {couldn’t|could not} be written {any better|much better}!
  {Reading through|Looking at|Going through|Looking through} this {post|article} reminds me
  of my previous roommate! He {always|constantly|continually} kept {talking about|preaching about}
  this. {I will|I’ll|I am going to|I most certainly will} {forward|send} {this article|this information|this post} to him.
  {Pretty sure|Fairly certain} {he will|he’ll|he’s going
  to} {have a good|have a very good|have a great} read.
  {Thank you for|Thanks for|Many thanks for|I appreciate you for} sharing!|
  {Wow|Whoa|Incredible|Amazing}! This blog looks {exactly|just} like
  my old one! It’s on a {completely|entirely|totally} different
  {topic|subject} but it has pretty much the same {layout|page layout} and
  design. {Excellent|Wonderful|Great|Outstanding|Superb} choice
  of colors!|
  {There is|There’s} {definately|certainly} {a lot to|a great deal to} {know about|learn about|find out about}
  this {subject|topic|issue}. {I like|I love|I really
  like} {all the|all of the} points {you made|you’ve made|you have made}.|
  {You made|You’ve made|You have made} some {decent|good|really good} points there.
  I {looked|checked} {on the internet|on the web|on the net} {for more info|for more information|to find out more|to learn more|for additional information} about the issue and found {most individuals|most people} will
  go along with your views on {this website|this site|this web site}.|
  {Hi|Hello|Hi there|What’s up}, I {log on to|check|read} your {new stuff|blogs|blog} {regularly|like
  every week|daily|on a regular basis}. Your {story-telling|writing|humoristic} style is {awesome|witty}, keep {doing what you’re doing|up the good work|it up}!|
  I {simply|just} {could not|couldn’t} {leave|depart|go away} your {site|web site|website} {prior to|before} suggesting that I {really|extremely|actually} {enjoyed|loved} {the standard|the usual} {information|info} {a person|an individual} {supply|provide}
  {for your|on your|in your|to your} {visitors|guests}? Is {going to|gonna} be {back|again} {frequently|regularly|incessantly|steadily|ceaselessly|often|continuously} {in order to|to} {check up on|check out|inspect|investigate
  cross-check} new posts|
  {I wanted|I needed|I want to|I need to} to thank you for this {great|excellent|fantastic|wonderful|good|very good} read!!
  I {definitely|certainly|absolutely} {enjoyed|loved} every {little bit of|bit of} it.

  {I have|I’ve got|I have got} you {bookmarked|book marked|book-marked|saved as a favorite} {to check out|to look at} new
  {stuff you|things you} post…|
  {Hi|Hello|Hi there|What’s up}, just wanted to {mention|say|tell you}, I
  {enjoyed|liked|loved} this {article|post|blog post}.

  It was {inspiring|funny|practical|helpful}. Keep on posting!|
  {Hi there|Hello}, I enjoy reading {all of|through} your {article|post|article post}.
  I {like|wanted} to write a little comment to support you.|
  I {always|constantly|every time} spent my half an hour to read this {blog|weblog|webpage|website|web site}’s {articles|posts|articles or reviews|content} {everyday|daily|every
  day|all the time} along with a {cup|mug} of coffee.|
  I {always|for all time|all the time|constantly|every time} emailed this {blog|weblog|webpage|website|web site} post
  page to all my {friends|associates|contacts}, {because|since|as|for the reason that} if like to read it {then|after that|next|afterward} my {friends|links|contacts} will too.|
  My {coder|programmer|developer} is trying to {persuade|convince} me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the {expenses|costs}.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using
  {Movable-type|WordPress} on {a number of|a variety of|numerous|several|various} websites for about a year
  and am {nervous|anxious|worried|concerned} about switching to another platform.
  I have heard {fantastic|very good|excellent|great|good} things about blogengine.net.

  Is there a way I can {transfer|import} all my wordpress
  {content|posts} into it? {Any kind of|Any} help would be {really|greatly}
  appreciated!|
  {Hello|Hi|Hello there|Hi there|Howdy|Good day}! I could have sworn I’ve {been to|visited} {this
  blog|this web site|this website|this site|your blog} before but after {browsing through|going through|looking
  at} {some of the|a few of the|many of the} {posts|articles} I realized it’s new
  to me. {Anyways|Anyhow|Nonetheless|Regardless}, I’m {definitely|certainly} {happy|pleased|delighted}
  {I found|I discovered|I came across|I stumbled upon} it and I’ll be {bookmarking|book-marking} it and checking back {frequently|regularly|often}!|
  {Terrific|Great|Wonderful} {article|work}! {This is|That is} {the
  type of|the kind of} {information|info} {that
  are meant to|that are supposed to|that should} be shared {around the|across the} {web|internet|net}.
  {Disgrace|Shame} on {the {seek|search} engines|Google} for {now not|not|no longer} positioning this {post|submit|publish|put up} {upper|higher}!
  Come on over and {talk over with|discuss with|seek advice
  from|visit|consult with} my {site|web site|website} .
  {Thank you|Thanks} =)|
  Heya {i’m|i am} for the first time here. I {came across|found} this board and I find It {truly|really} useful & it helped me out {a lot|much}.
  I hope to give something back and {help|aid} others like you {helped|aided} me.|
  {Hi|Hello|Hi there|Hello there|Howdy|Greetings}, {I
  think|I believe|I do believe|I do think|There’s no doubt that} {your site|your
  website|your web site|your blog} {might be|may be|could be|could possibly be} having
  {browser|internet browser|web browser} compatibility {issues|problems}.
  {When I|Whenever I} {look at your|take a look at your} {website|web site|site|blog} in Safari,
  it looks fine {but when|however when|however, if|however,
  when} opening in {Internet Explorer|IE|I.E.}, {it has|it’s got} some overlapping issues.
  {I just|I simply|I merely} wanted to {give you a|provide you with a} quick heads up!
  {Other than that|Apart from that|Besides that|Aside from
  that}, {fantastic|wonderful|great|excellent} {blog|website|site}!|
  {A person|Someone|Somebody} {necessarily|essentially} {lend a hand|help|assist} to make {seriously|critically|significantly|severely} {articles|posts}
  {I would|I might|I’d} state. {This is|That is} the {first|very
  first} time I frequented your {web page|website page} and {to this point|so
  far|thus far|up to now}? I {amazed|surprised} with the {research|analysis} you made to
  {create|make} {this actual|this particular} {post|submit|publish|put up} {incredible|amazing|extraordinary}.
  {Great|Wonderful|Fantastic|Magnificent|Excellent} {task|process|activity|job}!|
  Heya {i’m|i am} for {the primary|the first} time here. I {came across|found} this board
  and I {in finding|find|to find} It {truly|really} {useful|helpful} & it helped me out {a lot|much}.
  {I am hoping|I hope|I’m hoping} {to give|to offer|to provide|to present} {something|one thing} {back|again} and
  {help|aid} others {like you|such as you} {helped|aided} me.|
  {Hello|Hi|Hello there|Hi there|Howdy|Good day|Hey there}!
  {I just|I simply} {would like to|want to|wish to} {give you
  a|offer you a} {huge|big} thumbs up {for the|for your} {great|excellent} {info|information} {you
  have|you’ve got|you have got} {here|right here} on this post.
  {I will be|I’ll be|I am} {coming back to|returning to} {your blog|your site|your website|your web site} for more soon.|
  I {always|all the time|every time} used to {read|study} {article|post|piece of writing|paragraph} in news papers but now as I am a user of {internet|web|net} {so|thus|therefore} from now I am using net for {articles|posts|articles or reviews|content}, thanks to web.|
  Your {way|method|means|mode} of {describing|explaining|telling}
  {everything|all|the whole thing} in this {article|post|piece of writing|paragraph} is {really|actually|in fact|truly|genuinely} {nice|pleasant|good|fastidious}, {all|every one} {can|be able
  to|be capable of} {easily|without difficulty|effortlessly|simply}
  {understand|know|be aware of} it, Thanks a lot.|
  {Hi|Hello} there, {I found|I discovered} your {blog|website|web site|site} {by
  means of|via|by the use of|by way of} Google {at the same time as|whilst|even as|while} {searching for|looking for} a {similar|comparable|related}
  {topic|matter|subject}, your {site|web site|website} {got here|came} up,
  it {looks|appears|seems|seems to be|appears to be like} {good|great}.
  {I have|I’ve} bookmarked it in my google bookmarks.

  {Hello|Hi} there, {simply|just} {turned into|became|was|become|changed into} {aware of|alert to} your {blog|weblog} {thru|through|via} Google, {and
  found|and located} that {it is|it’s} {really|truly} informative.
  {I’m|I am} {gonna|going to} {watch out|be careful} for brussels.
  {I will|I’ll} {appreciate|be grateful} {if you|should you|when you|in the event you|in case you|for
  those who|if you happen to} {continue|proceed} this {in future}.
  {A lot of|Lots of|Many|Numerous} {other folks|folks|other people|people} {will be|shall be|might be|will probably be|can be|will likely be} benefited {from your|out
  of your} writing. Cheers!|
  {I am|I’m} curious to find out what blog {system|platform} {you have
  been|you happen to be|you are|you’re} {working with|utilizing|using}?
  I’m {experiencing|having} some {minor|small} security {problems|issues} with my latest
  {site|website|blog} and {I would|I’d} like to find something more {safe|risk-free|safeguarded|secure}.
  Do you have any {solutions|suggestions|recommendations}?|
  {I am|I’m} {extremely|really} impressed with your writing skills {and also|as
  well as} with the layout on your {blog|weblog}.

  Is this a paid theme or did you {customize|modify} it yourself?
  {Either way|Anyway} keep up the {nice|excellent} quality writing, {it’s|it is}
  rare to see a {nice|great} blog like this one {these days|nowadays|today}.|
  {I am|I’m} {extremely|really} {inspired|impressed} {with your|together
  with your|along with your} writing {talents|skills|abilities} {and also|as {smartly|well|neatly} as} with the {layout|format|structure} {for your|on your|in your|to
  your} {blog|weblog}. {Is this|Is that this} a paid {subject|topic|subject matter|theme} or did you {customize|modify} it {yourself|your self}?
  {Either way|Anyway} {stay|keep} up the {nice|excellent} {quality|high quality} writing,
  {it’s|it is} {rare|uncommon} {to peer|to see|to look} a {nice|great} {blog|weblog} like this one {these days|nowadays|today}..|
  {Hi|Hello}, Neat post. {There is|There’s} {a problem|an issue} {with
  your|together with your|along with your} {site|web site|website} in {internet|web} explorer, {may|might|could|would}
  {check|test} this? IE {still|nonetheless} is the {marketplace|market} {leader|chief} and {a large|a good|a big|a huge} {part
  of|section of|component to|portion of|component of|element of} {other folks|folks|other
  people|people} will {leave out|omit|miss|pass over}
  your {great|wonderful|fantastic|magnificent|excellent} writing {due to|because of} this
  problem.|
  {I’m|I am} not sure where {you are|you’re} getting your {info|information}, but
  {good|great} topic. I needs to spend some time learning {more|much more} or understanding more.
  Thanks for {great|wonderful|fantastic|magnificent|excellent} {information|info}
  I was looking for this {information|info} for my mission.|
  {Hi|Hello}, i think that i saw you visited my {blog|weblog|website|web
  site|site} {so|thus} i came to “return the favor”.{I am|I’m} {trying to|attempting to} find
  things to {improve|enhance} my {website|site|web site}!I
  suppose its ok to use {some of|a few o\

 • http://alriyadh.cleaning تنظيف شقق وفلل ومنازل بالرياض

  It’s rather a excellent as well as beneficial little bit of information and facts. My business is joyful for you to embraced this beneficial data about. You should stop us informed this way. Thank you for expressing.

 • Pingback: http://sherwoodmortgagegroup.com()

 • Pingback: Cock Fucking()

 • Pingback: BEST BLOG()

 • Pingback: best()

 • Pingback: gidrofob()

 • Pingback: Âèäåî îíëàéí()

 • Pingback: Ñìîòðåòü îíëàéí ôèçðóê()

Reklama

NCZAS.COM SPONSORUJĄ:

Najnowsze wpłaty (e-book w podzięce!):

Maciej W., Wrocław (20 zł)
Alicja S., Osielsko (20 zł)
Sergiusz B., Szczecin (15 zł)
Mirosław D., Bytom (10 zł)
Andrzej W., Miękinia (50 zł)
Łukasz K., Świdwin (30 zł)
Adam S., Osola (30 zł)
...
(pełna lista sponsorów)

Reklama

Na Facebooku