Michalkiewicz, Sommer: Jak zreformować system emerytalny. O rozciągniętym w czasie bankructwie ZUS

  • Bogusław

    Jaki jest sens dyskutować z ludźmi którzy nie wiedza jaka jest różnica pomiędzy ZUS a FUS i nie wiedza że ZUS zbankrutować nie może.

  • Adam

    Bankructwo ZUS to przenośnia – po prostu pracujący i budżet państwa nie będą w stanie utrzymać coraz większej ilości emerytów. Może się tak stać, bo już za około 20 lat ludzie powyżej 65 roku życia mają stanowić 40 procent społeczeństwa.