TYLKO U NAS. Skąd pochodzą Polacy? Jesteśmy potomkami potężnego ludu, twórców starożytnych cywilizacji!

Polacy - zdjęcie ilustracyjne. / Źródło: PAP/Marek Zakrzewski
Zdjęcie ilustracyjne. / Źródło: PAP/Marek Zakrzewski

Nie jesteśmy „uboższymi krewnymi”, lecz nową cywilizacją, w twórczy sposób adaptującą dorobek cywilizacji łacińskiej. Nie musimy naśladować Francuzów, Niemców czy Włochów – jak wmawiają nam różni „oświeceni” doradcy.

Najnowsze badania genetyczne w połączeniu z niedawnymi odkryciami archeologicznymi sprzyjają powstawaniu nowych koncepcji dotyczących dziejów cywilizacji. Niedawne odkrycia wykazały, iż Ariowie, którzy założyli cywilizacje indyjską i irańską oraz stali się symbolem przewagi cywilizacyjnej Europejczyków, nie tylko wywodzili się z ziem polskich (ze społeczności, która 3000-2500 lat przed narodzeniem Chrystusa wytworzyła kulturę amfor kulistych), ale również pod względem genetycznym najbliżsi byli dzisiejszym Polakom.

Niektórzy entuzjaści doszli nawet do wniosku, iż cywilizację indyjską i cywilizację w ogóle stworzyli Polacy. Oczywiście w czasach gdy nad Gangesem osiedlali się Ariowie (1200-1500 lat prz. Chr.) Polaków w sensie dosłownym jeszcze nie było.

Należałoby raczej przyjąć, iż część pra-Ariów (czy też pra-Słowian) pozostała na obszarze Polski i zbiegiem czasu uformowali oni naród Polski, podczas gdy inna ich cześć wyruszyła w daleką podróż na południowy-wschód, by na obszarze Indii i Persji stworzyć dwie wielkie cywilizacje. Wędrówka Ariów trwała setki lat.

Po drodze tworzyli oni różnego rodzaju struktury społeczno-polityczne sytuujące się w różnych części Wielkiego Stepu i terenów do niego przylegających, rozciągających się na przestrzeni tysięcy kilometrów od Karpat po Ałtaj, od syberyjskiej tajgi po Kaukaz, Pamir i Tybet.

Pozostałości ich kultury od dłuższego czasu odkrywają archeolodzy, lecz dopiero od niedawna uzmysłowili oni sobie, iż nawiązują one bardzo wyraźnie do późnoneolitycznej kultury amfor kulistych, rozwijającej się przede wszystkim w dorzeczu Wisły i Odry. Scytowie i Sarmaci, uważani za ludy irańskie (zbieżność nazw Iran – Airan nie jest przypadkowa) byli częścią ludu Ariów, która pozostała na Wielkim Stepie.

Nasze związki z Sarmatami, w które wierzyła szlachta Rzeczypospolitej, znajdują obecnie potwierdzenie w faktach. Tym bardziej iż wśród ludów sarmackich zamieszkujących Wielki Step wymieniani byli przez starożytnych kronikarzy m.in. Serbowie i Chorwaci, którzy nieco później, ale jeszcze przed pojawieniem się na Bałkanach (i nad Łabą) zamieszkiwali prawdopodobnie południe dzisiejszej Polski.

CZYTAJ DALEJ ->

16 KOMENTARZE

 1. Odgrzewany kotlet.

  wolnosc24.pl/2016/11/20/polacy-potomkami-ariow-3000-lat-polski/

 2. Ale Polaków jest obecnie w polin tylko kilka procent. Reszta to namnożone przez okupantów, chamo sovieticus o plemiennej mentalności bliższej pustynnym koczownikom niż cywilizowanym ludziom.

  • Czy was produkują, czy sami rodzicie się tacy inteligentni inaczej? Chłopie nie pij, bo zaczynasz wypisywać jakieś głupoty.

 3. TO dlaczego JKM każe nam naśladować Rosjan, Chińczyków i Węgrów i obniżać podatki?

 4. Nigdy w życiu nie poczułem się jakiś gorszy, czy z kompleksami. Nigdy w życiu nie mogłem zrozumieć tych folksdoiczow i szmalcownikow, teraz wiem że to plugawi mieszancy, którzy dla koralików i lusterek własne matki do burdelu sprzedadzą. Co do francuzow to przypominam że to my uczyliśmy ich jeść sztućcami

 5. Przeczytaj co – w takiej sytuacji – zaleca ks. dr Stanisław Trzeciak w książce „TALMUD O GOJACH a kwestia żydowska w Polsce”: cyt. str. 348
  Tymczasem dopóki żydzi z Polski nie wyjdą, konieczną jest rzeczą, w imię hasła „walka ekonomiczna i owszem”, przeprowadzić następujące ustawy: 1. Bezwzględne zniesienie uboju rytualnego, jako barbarzyńskiego zabobonu, nie mającego nic wspólnego z prawem Mojżeszowym, ani religią Mojżeszową, przy pomocy jednak którego żydzi wyciągają ze społeczeństwa polskiego około pół miliarda zł rocznie przez zmonopolizowanie handlu mięsem, bydłem, skórami, wyprawą skór i odpadkami rzeźnianymi. 2. Do Dekretu o zniesieniu masonerii, dodać należy surowe kary za należenie do tej międzynarodowej antypaństwowej i antykościelnej mafii, oraz konfiskatą majątków tak prywatnych masonów, jak i majątków lóż, oraz zastosowanie tychże kar do pomocniczych organizacji masońskich. 3. Pozbawienie komunistów praw obywatelskich. 4. Rewizję praw obywatelskich, nabytych po 11 listopada 1918 roku. 5. Zakaz zmiany nazwisk czy imion żydowskich na polskie i chrześcijańskie, powrót do dawnych nazwisk i imion. Oraz surowy zakaz używania przez żydów imion chrześcijańskich. 6. Pozbawienie tych wszystkich żydów praw obywatelskich, którzy kiedykolwiek piórem, słowem czy zachowaniem się swoim działali na szkodę moralną lub materialną czy ujmę dla imienia polskiego w kraju lub za granicą, lub też w przeciągu 2 lat przebywając zagranicą nie odnowili paszportu. 7. Żydzi nie mogą wybierać, ani być wybierani do Sejmu, Senatu czy gminy, nie mogą być urzędnikami państwowymi ani gminnymi, ani też nie mogą być w sposób jawny lub ukryty zatrudnieni, ani nie mogą być udziałowcami w gałęziach życia gospodarczego, które decyduje o obronności państwa. 8. Żyd z natury tchórz, skłonny do dezercji i zdrady, jako materiał wojskowy, małowartościowy lub szkodliwy i niebezpieczny, jeszcze za czasów królestwa żydowskiego od króla Jana Hirkana 135-104 r. przed Chr. do wojska nie brany, zastępowany zaś przez wojska najemne z obcych narodów w królestwie żydowskim, przeto i w Polsce Armia Polska nic nie straci, a przeciwnie bardzo wiele zyska, jeśli się odżydzi. A zatem żydzi nie mogą służyć w wojsku, ani posiadać pod żadnym warunkiem broni, natomiast odbywają pracę podwójną co do czasu na robotach publicznych i płacą progresywny podatek na Armię stosownie do zamożności. 9. Żydzi nie mogą być nauczycielami w szkołach czy na wyższych uczelniach. 10. Ponieważ działają demoralizująco na młodzież polską i szerzą wywrotową propagandę, przeto nie mogą uczęszczać do szkół polskich razem strona 349 z młodzieżą polską. Na wyższe zaś uczelnie tylko procentowo do ludności żydowskiej. Ponieważ zaś adwokatura i stan lekarski są zanadto przeżydzone, przeto do adwokatury i na wydziały medyczne nie przyjmuje się żydów, dopóki liczba żydów w tych zawodach nie zrówna się procentowo z procentem ludności żydowskiej. 11. Żyd nie może leczyć chrześcijanina, ani też adwokat żyd nie może występować w sądzie w obronie chrześcijańskiego klienta. 12. Żydzi nie mogą być ani dziennikarzami, ani wydawcami pism przeznaczonych dla ludności polskiej, nie mogą pełnić żadnych funkcji w teatrze, w urzędzie radiowym, w dziale filmowym. 13. Nie mogą nabywać ziemi ani żadnych nieruchomości. Ziemia, którą już posiadają jako własność ponad 100 ha, przechodzi do parcelacji, poniżej zaś 100 ha, tak samo jak i domy po miastach podlegają podwójnemu opodatkowaniu. Ponieważ to wszystko pochodzi z lichwy, oszustwa i wyzysku ludności rdzennej, do niej zatem wraca. 14. Żydzi wyjeżdżający z Polski, mogą wywozić swe kapitały tylko w formie obligacji renty wieczystej, czy też w formie polskich wyrobów przemysłowych. 15. Kobiety do lat 40, mężczyźni do lat 20 nie mogą u żydów służyć. 16. Za pożycie z żydem czy żydówką kara więzienia. 17. Ponieważ żyd demoralizująco działa na ludność wiejską, wyzyskuje i oszukuje ją, przeto wstęp żydowi do wsi najsurowiej wzbroniony. 18. Ponieważ żydzi celowo i planowo urządzają sztuczne bankructwa i na nich się bogacą, a do ruiny doprowadzają swych wierzycieli, wypłacając im trzecią część wierzytelności lub wcale nic, przeto prawo o niewypłacalności należy poddać ścisłej rewizji, a kupiec, który raz zbankrutował nie może zajmować się handlem, nie tylko samodzielnie, ale i w cudzym imieniu. 19. Ponieważ giełda jest głównym terenem oszustwa i szachrajstwa żydowskiego, przeto na giełdzie żydzi nie mogą występować. 20. Zemsta należy do charakteru duszy żydowskiej, a żydzi, jak doświadczenie zbyt częste wykazuje, mordują skrycie i podstępnie tych, którzy broniąc swój naród, przeciw nim występują.

  • Ksiądz Trzeciak:
   – wychwalał Hitlera, kiedy ten już groził Polsce w 1939 roku
   – jeździł na zjazdy nazistowskich organizacji przed wojną
   – wg AK był agentem Gestapo (wydał Gestapo z całą pewnością jednego kapłana)
   – jego teksty widniały na nazistowskich plakatach w czasie okupacji
   – był tak nawiedzony, że wierzył, że Protokoły Mędrców Syjonu opisuje prawdziwe wydarzenia

   Twój idol, Marku. Teraz jest jasne, czemu masz tak nasrane w głowie.

 6. Nic tak nie otwiera oczu jak prawda! Poznaj fragment pozycji ks. dr Stanisława Trzeciaka – Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce: Rozdz. XLIII – Cel głównych ataków żydostwa
  Jakkolwiek wszystkie wymienione sposoby, zmierzające do osłabienia i moalnego
  rozkładu narodów rdzennych, są deprawujące i zgubne, to jednak okażą
  się bezsilnymi, o ile natrafiana naród oparty o zdrową moralnie rodzinę, żyjący
  według zasad nauki chrześcijańskiej i wychowujący swą młodzież w szkołach
  o narodowym i religijnym kierunku. Rodzina, Kościół i szkoła to główne fun
  damenty państwa, to najsilniejsze wiązadła narodu, nadające mu siłę ducha
  i potęgę, to mur, który każdego wroga odeprze i obezwładni. Jeśli jedno z nich
  się rozluźni, naród się chwieje, wreszcie zginąć musi.
  Dlatego to żydostwo planowo i celowo zmierza do podgryzania tej więzi
  narodowej i skierowuje swe główne ataki przeciw rodzinie, Kościołowi,
  szkole i ziemi.
  1
  Walka przeciw rodzinie
  Podstawą państwa i siłą każdego narodu jest zdrowa i moralna rodzina.
  Rodzina to pierwsza komórka społeczna, to szkoła życia społeczno-państwowego,
  gdzie jest z jednej strony władza, a z drugiej strony praca, poświęcenie
  się i ofiarność z siebie dla dobra dzieci czy dla dobra rodzeństwa.
  Rodzina zaś katolicka to pierwsza świątynia. Tu po raz pierwszy składa
  dziecko rączki do modlitwy, tu uczy się modlić przy boku ojca i matki, tu po raz
  pierwszy słucha nauki o Bogu. Tu po raz pierwszy otrzymuje podstawy życia
  religijnego i moralnego, by się przygotować do życia, by wyrosnąć na człowieka
  dobrego i uczciwego.
  W polskiej zaś i katolickiej rodzinie na podstawie tych zasad wyrasta dziecko
  na dobrego Polaka i Katolika.
  Historia poucza, że w czasach, kiedy moralność stała wysoko, Polska była
  silna i potężna. W XVIII zaś wieku, kiedy wskutek napływu żydów i powstania
  210
  masonerii nastąpiło rozluźnienie obyczajów, sprzedajność i rozpusta, Polska
  upadła.
  W zmartwychwstałej zaś Polsce, kto chce pracować nad jej odrodzeniem
  gospodarczym i potęgą państwa musi przede wszystkim starać się o jej odrodzenie
  moralne.
  Tu źródło potęgi i znaczenia Polski.
  Wiedzą o tym dobrze nasi wrogowie wewnętrzni i dlatego wytężają wszystkie
  swe siły, by Polskę utrzymać w stałym rozluźnieniu. „Projekt prawa małżeńskiego”
  przygotowany dla Polski Katolickiej, zmierzał do rozbicia rodziny,
  a jak to wykazałem, żywcem był wzięty z Talmudu , i jeśli na 7 członków
  w komisji ustawodawczej, opracowującej ten „Projekt”, czterech było żydów
  czy pochodzenia żydowskiego, to świadczy to zbyt jasno, skąd te zakusy na
  rozbicie polskiej rodziny pochodzą. Wykazuje to również, jak żydzi planowo
  działają, bo przecież w „Mowie na cmentarzu żydowskim w Pradze”, wydanej
  po raz pierwszy w r. 1868 powiedziano:
  „Nasi mężowie muszą wejść do grona prawodawców w państwie”
  Byliśmy niedawno świadkami, jaką wrzawę podnieśli żydzi w całym świecie
  z powodu zaproszenia mnie na eksperta w Komisji Sejmowej administracyjno-
  gospodarczej w sprawie uboju rytualnego, nazywali to mieszaniem się do
  ich religii, jakkolwiek było to tylko przeciwdziałaniem wyzyskowi na tle
  rzeźniczo-gospodarczym, a tymczasem Polacy cierpliwie patrzyli na to, że
  żydzi chcieli im narzucić swoje talmudyczne przepisy i zamiast Sakramentu
  małżeństwa wprowadzić prawo żydowskie, oparte na Talmudzie. Zmierzało to
  wszystko do rozbicia rodziny i rzucenia potomstwa na pastwę losu.
  Nazywano to jednak postępem i wymogiem ducha czasu. Skąd jednak ten
  postęp pochodzi wypowiada to żyd Blau
  „Nowe postanowienia przedstawiają postęp w rozwoju prawa małżeńskiego,
  nadto nowoczesne europejskie prawodawstwa, po półtora tysiącu lat, stanęły
  przeciw postanowieniom prawa kanonicznego, a na stanowisku żydowskiego
  prawa rozwodowego”.
  Na dowód tego, że zwrot ten do żydowskiego prawa rozwodowego jest dla
  żydów potrzebnym i pożytecznym, wystarczy przytoczyć „Mowę rabina o gojach”,
  gdzie powiedziano:
  „Musimy o tym myśleć, by ułatwić związki małżeńskie między żydami
  i chrześcijanami, bo naród żydowski może przez to tylko zyskiwać, nie ponosząc
  żadnej szkody. Wprowadzenie w pewnym stopniu nieczystej krwi do naszego
  narodu przez Boga wybranego, nie może go zniszczyć, a nasze córki zyskują
  przez te małżeństwa stosunki z rodzinami, które posiadają potęgę i wpływy.
  Drogą wymiany dla naszych pieniędzy zyskujemy naturalnie wpływ na nasze
  otoczenie. Przyjaźń z chrześcijanami nie sprowadzi nas z drogi, którąśmy sobie
  nakreślili, przeciwnie, dzięki naszej zręczności uczyni nas ich panami.
  Życzyć sobie należy, aby Izraelici wstrzymywali się od brania kobiet ze
  swojej świętej religii jako metresy dla siebie, a poleca się, aby sobie w tym celu
  znajdowali chrześcijańskie dziewice.
  Wielkie znaczenie miałoby zawieranie małżeństwa wyłącznie przez zwykłą
  ceremonię cywilną, gdyż wtedy chrześcijańskie kobiety dostałyby się do nas”504.
  Podobną ohydę i cynizm znajdujemy i w „Mowie na cmentarzu żydowskim
  w Pradze”, gdzie powiedziano:
  „Musimy żądać wolnych związków małżeńskich między żydami i chrześcijanami.
  Izrael może na tym tylko skorzystać, jakkolwiek zanieczyszcza tym
  swoją krew. Nasi synowie i nasze córki mogą wchodzić w związki małżeńskie
  z wybitnymi i możnymi rodzinami chrześcijańskimi. My dajemy pieniądze
  i otrzymujemy za to wpływ. Chrześcijańskie pokrewieństwo nie wywiera na nas
  wpływu, ale my wywieramy na nich. To jest jedno. Drugie jest to, że my
  szanujemy kobietę żydowską, a oddajemy się raczej zakazanym chuciom z kobietami
  naszych wrogów. My mamy pieniądze, a za pieniądze jest także cnota
  sprzedajną. Żyd nie powinien nigdy córki swojego narodu czynić nałożnicą.
  Jeśli chce przeciw szóstemu przykazaniu występować, jest dosyć do tego
  dziewcząt chrześcijańskich. Od czego byłyby zatrudnione w sklepach ładne
  dziewczęta gojów? Która się nie chce poddać naszym zachciankom, nie otrzyma
  żadnej pracy, a więc i chleba! Musimy naszym młodym mężczyznom dać także
  przyjemność. Idźcie do wielkich miast, a zobaczycie, że oni nie czekali dotąd
  na naszą mądrość! Zróbcie z małżeństwa chrześcijańskiego kontrakt zamiast
  Sakramentu, a żony i córki ich będąjeszcze chętniejsze w naszym ręku…
  Co mówi prawo? — padł głos pomiędzy dwunastu. — Za cudzołóstwo
  z kobietą naszego narodu grozi śmierć. Naruszenie dziewicy może być odpokutowane
  karą pieniężną, jeśli nie jest zaręczoną narzeczona. Inaczej śmierć.
  212
  Cielesne zaś przestępstwa z niewolnicą osądza prawo łagodnie, jej ciało należy
  jej panu.
  Czyżby gojki miały być lepszymi od naszych niewolnic”?505.
  W „Mowie rabina we Lwowie” wygłoszonej w r. 1912 czytamy:
  „Nie może być nierozerwalności chrześcijańskiego małżeństwa”506.
  Gdyby ktokolwiek wątpił o autentyczności wymienionych mów, ziejących
  bezdenną nienawiścią i pogardą dla gojów i gdyby nie mógł zrozumieć tej
  bezczelności, z jaką żydzi mieszają się do chrześcijańskiego Sakramentu małżeństwa,
  to niech sobie uprzytomni, że żydzi będąc w większości w Komisji
  Kodyfikacyjnej uchwalili dla Polski w r. 1929 to, co w wymienionych mowach
  było postanowione, jako cel dla propagandy w krajach chrześcijańskich.
  Zresztą, praktyka życia wykazuje, że żydzi istotnie tak postępują, jak w owych
  mowach wskazano. Widzimy tu zatem, że demoralizacja i deprawacja jaką
  prowadzą żydzi w stosunku do kobiet chrześcijańskich, jest prowadzona celowo.
  Zaciekła zaś ich dążność do zaprowadzenia rozwodów i ślubów cywilnych
  w Polsce, opiera się na prastarych ich uchwałach, a wszystko to zmierza
  do osłabienia Polski przez zachwianie jej fundamentu, jakim jest zdrowa moralnie
  katolicka rodzina.
  Zdemaskowali się w tych dążnościach sami żydzi, kiedy wystąpili, jak np.
  niejaki żyd Ackerberg, w obronie „Projektu prawa małżeńskiego w Polsce”,
  zachwalając dla Katolików rozwody i śluby cywilne i chcąc zrealizować to, co
  postanowiono w przytoczonych „Mowach”, że musi być zniesiona nierozerwalność
  chrześcijańskiego Sakramentu małżeństwa.
  Widocznie dla żydów było to potrzebne i konieczne, dla Polaków jednak
  byłoby to szkodliwe i zgubne.
  213

  S01) Talmud, bolszewizm i Projekt prawa małżeńskiego w Polsce (Warszawa 1932).
  502) Mowę tę przytaczam w pracy: „Program światowej polityki żydowskiej” II wyd. str. 129.
  Omówienie zaś str. 117, 118.
  503) Blau, Die judische Ehescheidung und der judische Scheidebrief. Strassburg 1911, S. 89.
  504) Mowa rabina o gojach § 17-19. Przytaczam w pracy: „Program światowej polityki
  żydowskiej” II wyd. str. 121.

  Pamiętaj: i Ty możesz być Trzeciakiem!

  • Ksiądz Trzeciak:
   – wychwalał Hitlera, kiedy ten już groził Polsce w 1939 roku
   – jeździł na zjazdy nazistowskich organizacji przed wojną
   – wg AK był agentem Gestapo (wydał Gestapo z całą pewnością jednego kapłana)
   – jego teksty widniały na nazistowskich plakatach w czasie okupacji
   – był tak nawiedzony, że wierzył, że Protokoły Mędrców Syjonu opisuje prawdziwe wydarzenia

   Twój idol, Marku. Teraz jest jasne, czemu masz tak nasrane w głowie.

 7. Wiara w Wielko Lehije to straszny obciach, siara i oznaka potężnego zakompleksienia.
  Czyli pasuje do was, jak ulał, cebulaczki :)

 8. Najpierw o planecie Nibiru, potem o jasnowidzach, a teraz coś w stylu Wielkiej Lechii… Poważny prawicowy portal dla poważnych czytelników, heheh:

  Ale naprawdę zabawny artykuł. Szkoda, że źródeł tych sensacyjnych wiadomości nie podajecie, rzekomych badań co to ich pewnie nie było itp. Pewnie by się okazało, że te sensacje zerżnięte są z jakiegoś innego portalu dla idiotów, rozpisującego się o ufoludkach i horoskopach, czy tam z książki jakiegoś Biszka czy innego „Janusza” historii.

Comments are closed.