Studenckie radio podatnika

Przedstawiciele polskich rozgłośni akademickich, prowadzonych przez uczelnie państwowe, chcą finansowania swej działalności z abonamentu RTV. Z kolei jeśli abonament będzie zniesiony, to chcą uczestniczyć w nowym systemie finansowania mediów państwowych. Uważają, że wypełniają podobne do mediów publicznych zadania i mają podobną pozycję prawną.
Obradująca w Białymstoku 10. Ogólnopolska Konferencja Nadawców Akademickich skupionych w porozumieniu „Polskie Rozgłośnie Akademickie” przyjęła uchwałę w tej sprawie. Akademicy argumentują m.in., że – podobnie jak radiofonia i telewizja publiczna – wypełniają zadania misyjne, mają też rolę kulturotwórczą i edukacyjną, a same rozgłośnie są własnością uczelni publicznych, działających w sferze finansów publicznych.
Przewodniczący Porozumienia „Polskie Rozgłośnie Akademickie” Andrzej Blahaczek podkreślił, że radiowe stacje studenckie nie zostały ujęte w zapisach ustawy radiofonicznej i „działają w zawieszeniu”.
– Są to stacje, które z definicji nie są ani stacjami publicznymi, ani stacjami komercyjnymi. Jesteśmy w jakiejś niszy prawnej i jest to dobry moment, by taką sytuację zmienić – stwierdził.
Tłumaczył przy tym, że radia studenckie, oprócz tego, że mają koncesje komercyjne na rozpowszechnianie programu (właścicielami koncesji są uczelnie), mają też narzuconą specyfikę programu.
– I to jest właśnie misja radia akademickiego, misja edukacyjna, kulturotwórcza, która wynika z naszych koncesji, a na której realizację nie otrzymujemy żadnych środków – żalił się brakiem pieniędzy podatnika Blahaczek. Zaznaczył, że uczelnie-właściciele rozgłośni utrzymują je, ale program skierowany jest do całej społeczności studenckiej w danym mieście.
Przedstawiciele rozgłośni akademickich szacują, że ich roczne budżety wahają się w granicach 300-600 tys. zł. W koncesjach mają zapis, że mogą emitować reklamy, ale w śladowym czasie antenowym.
Prof. Joanicjusz Nazarko, rektor Politechniki Białostockiej, właściciela Radia Akadera, poparł stanowisko studenckich radiowców i zapowiedział wspieranie tych działań na forum Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Grupę „Polskie Rozgłośnie Akademickie” tworzy obecnie dziewięć uczelnianych stacji radiowych z Rzeszowa, Lublina, Poznania, Warszawy, Białegostoku, Zielonej Góry, Wrocławia, Olsztyna i Łodzi.

Comments are closed.