UK: małżeństwo nie jest już normą społeczną

Prenumerata Najwyższego Czasu!

Małżeństwa heteroseksualne nie są już postrzegane jako norma, według opublikowanego w ostatnich dniach raportu stanowiącego wynik najobszerniejszych badań postaw społecznych w Wielkiej Brytanii.

Rządowe wsparcie dla par homoseksualnych oraz samotnych rodziców, wzrost liczby osób żyjących w konkubinacie i oficjalne fiasko w promowaniu małżeństwa tradycyjnego zaowocowało tym, iż wcześniej niekonwencjonalny styl życia, stał się teraz powszechnie akceptowany.

Raport informuje, iż małżeństwo – kiedyś podstawa instytucjonalna naszego społeczeństwa – jest obecnie postrzegane przez dwie trzecie Brytyjczyków jako faktycznie nie różniące się od „kociej łapy”. Jedynie jeden na czterech respondentów uważa, iż małżeństwa tradycyjne są lepszymi rodzicami niż pary nie będące w związku małżeńskim, podczas gdy jedna trzecia uważa, iż męskie pary homoseksualne mogą być dobrymi rodzicami na równi z parami heteroseksualnymi. Większość – 61 % – również twierdzi, iż samotne kobiety powinny mieć możliwość posiadania dziecka wykorzystując „dawcę spermy”. Kolejnym przejawem obniżenia wartości małżeństwa, w opinii Brytyjczyków, jest fakt, że ślub jest postrzegany raczej jako okazja do zorganizowania przyjęcia niż przysięga składana na całe życie. Szef zespołu ds. polityki sprawiedliwości społecznej w gabinecie Davida Camerona, Iain Duncan Smith, ocenia, iż rozpad rodzin jest kluczową przyczyną kryzysu społecznego. Uważa, iż dzieci z rozbitych domów częściej mają problemy w szkole, konflikty z prawem, oraz popadają w nałogi alkoholowy oraz narkotykowy. Duncan Smith stwierdził dalej, iż brakowało szczerości w debacie politycznej. „Rozpad rodziny stanowi największą przyczynę wykluczenia społecznego, przyznał”. Przez cztery lat ta debata był tłumiona, nawet poprzez wyłaczenie małżeństwa jako specjalnej kategorii rodziny w rządowych ekspertyzach.

(źródło)

Comments are closed.