Bolesław Witczak nowym prezesem Unii Polityki Realnej

W sobotę (07.06.08) zebrał się Konwentykl UPR i wybrał nowego prezesa UPR. Został nim Bolesław Witczak, dotychczasowy prezes okręgu wielkopolskiego. Konwentykl ponadto uzupełnił wakaty w Radzie Głównej w osobach: Magdaleny Kocik (prezes okręgu łódzkiego) i Izabeli Tomasiewicz (szefowej sekcji graficznej).

Komentarz Wojciecha Popieli:

Jak Państwo już wiecie, moim następcą został wybrany przez Konwentykl pan Bolesław Witczak, który jak wskazały wyniki głosowania wyraźnie wyprzedził drugą kandydaturę – pana Janusza Korwin-Mikkego. UPR ma więc nowego prezesa!

Z przedstawionych przez pana prezesa Witczaka planów wynikało, że kontynuując główny nurt dotychczasowych działań położy duży nacisk na zbudowanie z UPR sprawnego narzędzia walki politycznej, której areną są wybory. Wiemy, że będzie to wymagało czasu i pracy, ale wykonanie jej przyniesie obfite owoce.

Gratulując nowemu prezesowi UPR wyboru, do którego jako członek Konwentyklu dołożyłem swój głos, mam nadzieję, że zadania, które postawi przed okręgami i oddziałami, znajdą gorliwych wykonawców, a świeżość pomysłów którą wnosi, przyczyni się do wyzwolenia poczucia obowiązkowiści, odpowiedzialności i dumy u wszystkich, którzy w UPR i dla UPR działają, poświęcając swój czas i pieniądze. Raz jeszcze gratuluję!

(źródło: http://www.upr.org.pl/main/artykul.php?strid=1&katid=156&aid=7440)

Comments are closed.