Celnicy mogą kraść laptopy

Amerykańscy celnicy dostali kolejne uprawnienie: mogą skonfiskować każde urządzenie, bez podania konkretnej przyczyny.
Prawo do konfiskowania nośników elektronicznych urzędnicy mają już od dłuższego czasu, jednak, jak podaje Reuters, Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych (Department of Homeland Security) ujawnił ten fakt dopiero w lipcu, pod naciskiem grup broniących praw obywatelskich.
Nadanie celnikom nowych uprawnień urząd tłumaczy koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa antyterrorystycznego. DHS zapewnia jednocześnie, że celnicy są zobowiązani do ochrony wszelkich poufnych informacji i niszczenia skopiowanych danych zaraz po dokonaniu rewizji.
Powstaje pytanie: kiedy wreszcie amerykańscy celnicy będą mogli rozstrzeliwać prewencyjnie na granicy. Wszak terrorystów-szaleńców trzeba jakoś, dla naszego wspólnego bezpieczeństwa, powstrzymać!
Źródło: Reuters

Comments are closed.