Zmiany w USA – biali staną się mniejszością

Do roku 2042, o osiem lat wcześniej niż przewidywano, biali Amerykanie nie będą już stanowili większości społeczeństwa – podał Census Bureau (CB), amerykański urząd demograficzny.

Z danych CB – opartych na liczbie narodzin, śmierci i wskaźnikach imigracji – wynika, że już niedługo mniejszości narodowe będą stanowiły 55 proc. populacji USA.

Według urzędu liczba Latynosów, stanowiących dziś 15 proc. populacji, w 2050 r. podwoi się. Liczba Afroamerykanów ma nieznacznie wzrosnąć do 15 proc. Duży wzrost da się za to zaobserwować w przypadku Azjatów, którzy będą stanowić 9 proc. mieszkańców Stanów Zjednoczonych – o pięć procent więcej niż obecnie. Społeczeństwo USA ma według prognoz wzrosnąć z obecnych 305 mln do 439 mln w 2050 r.

CB zastrzega, że jej szacunki mogą ulec znacznym zmianom pod wpływem m.in. takich czynników, jak polityka imigracyjna, zmiany kulturowe czy katastrofy naturalne.

Comments are closed.