Od 1998 podatki wzrosły 50 proc.

W ciągu ostatnich 10 lat podatkowe dochody polskiego budżetu wzrosły o 50 proc. (po uwzględnieniu inflacji) a nominalnie wzrosły o 101 proc.!

[nice_alert]Według oficjalnych danych w 2008 r. całkowite podatkowe dochody polskiego budżetu wyniosą około 229 mld zł, natomiast w 1998 r. wyniosły niecałe 114 mld zł. Oznacza to wzrost tych dochodów o 115 mld zł, czyli aż o 101 proc.[/nice_alert]

Jednak po uwzględnieniu inflacji, która w tym okresie wyniosła 51 proc., wskaźnik ten jest niższy i oznacza 50-procentowy wzrost dochodów polskiego budżetu z tytułu podatków.

Nominalnie dochody z podatków pośrednich (VAT i akcyza), które w 1998 r. wyniosły 64,4 mld zł, a w 2008 r. wynoszą 163,9 mld zł, wzrosły o 99,5 mld zł, czyli o 154,5 proc., a po uwzględnieniu inflacji – wzrosły o 103,5 proc.

Nominalnie dochody z podatków od dochodów osób prawnych, które w 1998 r. wyniosły 14,8 mld zł, a w 2008 r. wynoszą 27,1 mld zł, wzrosły o 12,3 mld zł, czyli o 83,1 proc., a po uwzględnieniu inflacji – wzrosły o 32,1 proc.

Z kolei nominalnie dochody z podatków od dochodów osób fizycznych, które w 1998 r. wyniosły 34,6 mld zł, a w 2008 r. wynoszą 38 mld zł, wzrosły o 3,4 mld zł, czyli o 9,8 proc., ale po uwzględnieniu inflacji – spadły o 41,2 proc.

Tegoroczne łączne dochody budżetu wynoszą około 280 mld zł, a całkowite wydatki publiczne około 555 mld zł.

[nice_download]Autor: Tomasz Cukiernik, stały współpracownik NCZ!, ekspert Instytutu Globalizacji, redaktor wnp.pl; prowadzi stronę http://www.tomaszcukiernik.pl/; Źródło:wnp.pl [/nice_download]

Comments are closed.