Łatwiejsze rozpoczęcie działalności gospodarczej

REKLAMA

Tylko dwie strony liczy nowy formularz, dzięki któremu będzie można założyć firmę – takie ułatwienie ma wprowadzić Ministerstwo Gospodarki (MG) od 31 marca. Obecnie rozpoczynający działalność muszą wypełnić około dziesięć stron.

[nice_info]”Obecnie osoba fizyczna, która chce rozpocząć działalność musi złożyć po jednym wniosku: w gminie, Urzędzie Skarbowym, Głównym Urzędzie Statystycznym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a w przypadku rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego” – wyjaśnił.[/nice_info]

REKLAMA

„Te cztery wnioski, które zawierały podobne informacje, zostały zintegrowane w jeden formularz. Nowy wniosek jest krótki, zajmuje niecałe dwie strony; poprzednie zaś składały się z około dziesięciu stron w zależności od rodzaju działalności gospodarczej” – dodał.

Zgodnie z projektem, przedsiębiorca będzie składał tylko jeden formularz w gminie, umożliwiający założenie firmy. Natomiast Urząd Gminy będzie rozsyłał dane przedsiębiorcy do GUS, Urzędu Skarbowego oraz ZUS. „Po złożeniu formularza przedsiębiorca może natychmiast rozpocząć działalność gospodarczą” – zapewnił Molak. Ten sam formularz ma także służyć do zgłaszania zawiadomienia o zawieszeniu działalności gospodarczej, bądź jej wznowieniu.

[nice_info]Powinien on zawierać: podstawowe dane identyfikujące przedsiębiorcę (imię, nazwisko, data urodzenia), miejsce bądź miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jej rodzaje zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, adres do korespondencji, informacje o liczbie zatrudnionych, podstawowy rachunek bankowy, miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz numery identyfikacyjne, jeżeli ma takie w innych krajach. Ci przedsiębiorcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym, będą mogli złożyć wniosek za pośrednictwem internetu.[/nice_info]

Jaskółka wiosny nie czyni, ale ten symboliczny fakt warto odnotować…

REKLAMA