Antykryzysowy pakiet przyjęty: „Celem jest utrzymanie miejsc pracy”

Rząd przyjął tzw. „pakiet antykryzysowy”. Zakłada on między innymi, że w ciągu najbliższych dwóch lat firmy w „przejściowych kłopotach” będą mogły liczyć na pomoc wszystkich podatników. Program obejmie wszystkie firmy, także małe.

[nice_info]Rząd przyjął projekt ustawy o „łagodzeniu skutków kryzysu finansowego dla pracowników i pracodawców”, będący elementem tzw. „pakietu antykryzysowego” – poinformowała minister pracy Jolanta Fedak. – Głównym założeniem tej ustawy jest utrzymanie miejsc pracy. Pracowaliśmy nad nią bardzo intensywnie – podkreśliła minister.[/nice_info]

Projekt ustawy przewiduje udzielenie pomocy pracownikom i przedsiębiorcom w okresie kryzysu finansowego. Zaproponowane rozwiązania umożliwią elastyczne organizowanie czasu pracy, dostosowanie jej do bieżącej sytuacji przedsiębiorcy.

[nice_alert]Bezpośrednią pomocą finansową może zostać objętych prawie 250 tys. osób zatrudnionych u przedsiębiorców, którzy mają przejściowe trudności finansowe. Z tej grupy prawie 50 tys. osób będzie mogło skorzystać ze szkoleń lub studiów podyplomowych, które zostaną zrefundowane z pieniędzy podatników do 80 proc. opłaty za naukę.[/nice_alert]

Dla wszystkich przedsiębiorców projekt przewiduje wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy, uelastycznienie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, ograniczenie stosowania umów na czas określony (maksymalnie będą on podpisywane na 24 miesiące).

Dla grupy przedsiębiorców znajdujących się w przejściowych trudnościach finansowych projekt przewiduje możliwość obniżenia pracownikom wymiaru czasu pracy z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia za pracę nawet na pół roku i wprowadzenie tzw. urlopów postojowych (pracownicy otrzymają pensję co najmniej na poziomie minimalnego wynagrodzenia, czyli 1276 zł; podatnicy pokryją z tej kwoty równowartość zasiłku dla bezrobotnych w 2009 r., czyli brutto 551 zł). Taka pomoc będzie przysługiwać przedsiębiorcom, których obroty spadły o co najmniej 30 proc. w czasie ostatnich czterech kwartałów, w porównaniu z obrotami osiąganymi w okresie od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.

[nice_alert]Projektowana ustawa przewiduje objęcie szczególną ochroną stosunku pracy pracowników w okresach pobierania świadczeń związanych z obniżonym wymiarem czasu pracy, a także przestojem ekonomicznym. Polegałaby ona na zakazie zwolnienia pracownika z przyczyn go nie dotyczących.[/nice_alert]

[nice_info]źródło: PAP, TVN24.pl[/nice_info]

Comments are closed.