Obowiązek zapinania pasów niezgodny z konstytucją?

Czarny tydzień w sklep-niezalezna.pl
Czarny tydzień w sklep-niezalezna.pl

Czy obowiązek zapinania w autach pasów bezpieczeństwa jest zgodny z konstytucją? 9 lipca zbada to Trybunał Konstytucyjny – informuje RMF FM. Według autora skargi Felicjana G., państwo łamie konstytucję, bo zmusza obywateli do działania pod przymusem, pozbawia ich prawa do decydowania o własnym bezpieczeństwie i dyktuje zachowania w sprawach należących do osobistych wyborów.

[nice_info]Art. 39 Prawa o ruchu drogowym z 1997 r. stanowi: „Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy”. Nie dotyczy to osób z przeciwwskazaniem lekarza, kobiet w „widocznej ciąży”, taksówkarzy wiozących pasażera, instruktorów lub egzaminatorów, policjantów i funkcjonariuszy podczas przewożenia zatrzymanych oraz konwojentów pieniędzy, zespołów medycznych w czasie udzielania pomocy, chorych lub niepełnosprawnych. Za jazdę bez pasów można dostać 100 zł mandatu i dwa punkty karne.[/nice_info]

Konstytucja gwarantuje zaś każdemu szeroko rozumianą wolność, a ustawodawca nie uzasadnił ograniczenia wymaganiami bezpieczeństwa lub porządku publicznego, zdrowia albo wolności i praw innych osób. Według skarżącego godzi to w istotę przyrodzonej człowiekowi wolności. Felicjan G. twierdzi także, że przepis narusza konstytucyjne prawo do ochrony życia prywatnego, bo dyktuje zachowania w sprawach należących do osobistych wyborów obywateli.

[nice_info]Według autora skargi, w takim razie możliwe powinny być też sankcje dotyczące np. noszenia ciepłej odzieży, nieotwierania okien na wysokich piętrach, niezdrowego odżywiania się czy słabego wykształcenia – uzasadniane państwową zapobiegliwością i troską o życie oraz zdrowie obywateli.[/nice_info]

Comments are closed.