Warren Buffett: „USA grozi przekształcenie w republikę bananową”.

Amerykański inwestor giełdowy Warren Buffett ostrzegł, że rosnący deficyt budżetu USA zmuszający do powiększania długu publicznego grozi przekształceniem Ameryki w „republikę bananową”.

[nice_info]Chociaż Buffett w artykule w środowym „New York Timesie” napisał, że administracja Obamy „trafnie odpowiedziała na kryzys ekonomiczny” (sam Buffet uchodzi za „wyznawcę” keynesizmu) to zwrócił się z apelem do Kongresu USA, aby ten ograniczył dalsze wydatki budżetowe, ponieważ „stwarzają one zagrożenie równie złowrogie jak sam kryzys finansowy”.[/nice_info]

Buffett przypomniał, że deficyt budżetu stanowi obecnie około 13 procent PKB, co jest najwyższym wskaźnikiem od 1920 roku, nie licząc okresu II wojny światowej. Zmusza on do powiększania długu publicznego przez wypuszczanie obligacji skarbowych, kupowanych przez Amerykanów i obce państwa (głównie Chiny). W ciągu tego roku fiskalnego (rozpoczętego 1 października 2008 roku) wzrósł on już z 41 do 56 procent PKB.

[nice_info]Autor zwraca uwagę, że nawet przy nierealistycznym założeniu, że obce kraje będą całą swoją nadwyżkę w handlu z USA przeznaczać na zakup skarbowych obligacji amerykańskich i że Amerykanie znacznie zwiększą swoje oszczędności – do niedawna minimalne – i też będą je lokować wyłącznie w tych obligacjach, nadal pozostanie kilkaset miliardów (Buffett wymienia kwotę 900 mld USD) na sfinansowane reszty długu publicznego.[/nice_info]

Zdaniem Buffetta oznacza to, że „należy albo ograniczyć dalsze wydatki, albo podnieść podatki. Alternatywą jest drukowanie pieniędzy”.

Comments are closed.