Podatnicy POdratują Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Prenumerata NCZ! z prezentem

Jak podała Rzeczpospolita urzędnicy z ministerstwa pracy opublikowali „projekt ustawy, zgodnie z którą, dziura w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – prowadzonym przez ZUS – zostanie załatana środkami z budżetu”. Jak wyjaśnił wiceminister pracy – Marek Bucior – „chodzi oto, aby nie obciążać ZUS kosztami komercyjnych pożyczek”. W efekcie trochę dłużej nie będzie trzeba reformować niewydolnego systemu ubezpieczeń społecznych.

[nice_info]Przygotowany w trybie „bardzo pilnym” projekt ustawy zakłada możliwość udzielenia przez budżet państwa nieoprocentowanej pożyczki. Limit kredytu na ten rok to 5,5 mld zł czyli dokładnie tyle, na ile prezes FUS – Zbigniew Derdziuk – ocenił niedobór Funduszu. Dziś dziura w finansach wynosi ponad 2,3 mld zł i finansowana jest kredytami bankowymi – podała Rzeczpospolita. Projekt ustawy pozwoli również FUS zaciągnąć pożyczkę z Funduszu Rezerwy Demograficznej (na maksymalnie 6 miesięcy).[/nice_info]

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) jest państwowym funduszem, którego środkami dysponuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ze środków zgromadzonych w funduszu finansowane są wypłaty świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego oraz wypadkowego, wydatki na prewencję rentową i inne.

źródło: Rzeczpospolita, Wikipedia, ZUS.pl

Comments are closed.