Ludzie często twierdzą, że po zdobyciu władzy federaści zlikwidują europejskie monarchie… ale jest to mało prawdopodobne: mamy przykład Malezji, gdzie połowa prowincyj to sułtanaty – ale ich „panujący” podporządkowani są władzom Republiki!