Magdalena Kocik: „UPR. Nowy kierunek!”

Unia Polityki Realnej od ponad roku przeżywa okres zmian swego wizerunku oraz polityki wewnętrznej. Sobota 27 lutego br. była ważnym etapem na tej drodze kończącym wewnętrzne nieporządki w partii. 27.02.2010 w Warszawie miały swoje posiedzenia Sąd, Konwentykl oraz Straż UPR.

Sąd UPR:
– uznał Konwentykl z dnia 09.01.2010 za legalny;
– uznał posiedzenie Rady Głównej UPR z dnia 09.01.2010 za ważne, a zawieszenie członków UPR dokonane przez RG za skuteczne;
– uznał, że spotkanie Członków Sygnatariuszów w dniu 17.02.2010 nie miało rangi Konwentyklu;
– uznał, że Straż ma prawo orzekać w składzie trzyosobowym (sędzia Jacek Szymona zgłosił w tej kwestii zdanie odrębne).

Konwentykl UPR:
– skierował do Straży wniosek o usunięcie z partii Stefana Kramarskiego za udział w zwołaniu nielegalnego Konwentyklu w Krakowie w dniu 17.02.2010, Stanisława Żółtka za przyjęcie funkcji Prezesa na nielegalnym Konwentyklu, a Tomasza Daleckiego za przyjęcie funkcji Sekretarza Generalnego UPR od nielegalnie wybranego Prezesa Stanisława Żółtka;
– powołał Komisję Statutową w składzie: Zbigniew Bagiński, Marcin Motylewski, Tomasz Brzezina, Piotr Noniewicz, która ma za zadanie zebrać i przeanalizować poprawki do Statutu i zarekomendować Konwentyklowi najlepsze propozycje;
– zalecił Radzie Głównej UPR nienadawanie biegu uchwale Konwentu UPR w sprawie kandydatury Janusza Korwin-Mikkego na Prezydenta RP z powodu jego rezygnacji z członkostwa UPR i wstąpienia do innej partii;
– ustalił składkę Członków Sygnatariuszów w wysokości 4-krotności składki członka zwyczajnego, począwszy od składek za rok 2011. Uczestnicy Konwentyklu zadeklarowali dobrowolne wpłacenie składki w tej wysokości już za rok 2010;
– uchylił uchwały Konwentyklu odbytego w Józefowie w dniu 21 listopada 2009 dotyczące obniżenia składek członków zwyczajnych i kandydatów począwszy od składek za rok 2011. Jednocześnie Konwentykl UPR zaapelował do Członków i Kandydatów o dobrowolne wpłacanie tegorocznych składek w wysokości uchwalonej przez Konwent, tj. 120 zł/rocznie oraz dokonywanie darowizn.

Straż UPR:
Pozbawiła członkostwa w partii następujące osoby:
– Stanisława Żółtka
– Tomasza Daleckiego
– Krzysztofa Pawlaka
– Dariusza Wodnickiego
– Stefana Kramarskiego
– Tomasza Skórę
– Pawła Bogdanowicza
– Andrzeja Pacieja
– Jana Wysockiego

Komentarz Prezes Unii Polityki Realnej, Magdaleny Kocik

Wewnętrzne konflikty osłabiały naszą partię od dłuższego czasu. Szczególnie napięta sytuacja powstała po Konwencie 17.10.2009, kiedy Janusz Korwin-Mikke wystąpił z UPR i założył konkurencyjną partię WiP. W styczniu bieżącego roku podjęłam się misji uzdrowienia sytuacji wewnętrznej partii. Pomimo przeprowadzenia wielu rozmów mających na celu doprowadzenie do wewnątrzpartyjnego porozumienia, grupa osób, skupionych wokół Janusza Korwin-Mikkego nie reagowała na żadne argumenty i eskalowała napięcie w partii. Punktem kulminacyjnym tej szkodliwej działalności było zwołanie w domu Stanisława Żółtka spotkania, w trakcie którego uczestnicy ogłosili gospodarza domu prezesem UPR, a inne osoby ze swego grona członkami władz UPR, po czym, na zorganizowanej specjalnie konferencji podali to do publicznej wiadomości jako uchwałę Konwentyklu UPR. Nie mogłam dłużej tolerować takiej sytuacji, dlatego w ubiegłą sobotę statutowe władze partii dokonały niezbędnych, choć trudnych, decyzji kończących okres wewnątrzpartyjnych nieporządków. Część osób wykluczonych z partii dopuściła się czynów, które noszą znamiona łamania prawa. Po konsultacji z prawnikiem zdecyduję, czy wystąpić wobec tych byłych członków UPR na drogę sądową.

Mam nadzieję, że pod moim przywództwem UPR stanie się na powrót partią prężnie rozwijającą swe struktury terenowe, prowadzącą aktywną działalność edukacyjną i zdolną do zawierania mądrych sojuszy politycznych. Naszym celem jest aktywne kształtowanie losów Polski. Nie osiągniemy tego, jeżeli nasza działalność będzie się ograniczała tylko do krytyki partii rządzących. Unia Polityki Realnej musi ukształtować i wprowadzić na scenę polityczną wielu nowych liderów, którzy skutecznie zawalczą o poszerzenie strefy wolności, własności i sprawiedliwości w naszej Ojczyźnie.

Do wszystkich naszych Członków i Sympatyków apeluję o porzucenie resentymentów i włączenie się do konstruktywnej pracy. Są już pierwsze owoce takiej postawy. Opanowaliśmy sytuację finansową partii, lokal przy Nowym Świecie w Warszawie nie jest zagrożony likwidacją, a spłata pozostałych, stosunkowo niewielkich, zaległości została rozłożona na dogodne raty Szczególne podziękowania należą się Skarbnikowi, Bartoszowi Józwiakowi oraz hojnym darczyńcom z kręgów najwyższych władz partii. Oczekuję, że wszyscy, którym drogie są nasze cele i wartości, dołączą także swój wkład do osiągnięcia wspólnego sukcesu.

W sprawie najbliższych wyborów prezydenckich i samorządowych prowadzimy intensywne konsultacje z innymi partiami politycznymi oraz organizacjami społecznymi. O ich efektach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Magdalena Kocik. Prezes UPR

źródło: powyższy tekst stanowi oficjalny komunikat biura prasowego UPR

Comments are closed.