Bałagan (prawny) w UPR

Jak wiadomo, Sąd Rejestrowy odmówił zarejestrowania Magdaleny Kocik jako Prezesa UPR, a p. Prezes Stanisław Żółtek zwołał Konwent UPR, który odbędzie się 9 października w Krakowie, a właściwie w Nowej Hucie. Viritim.

Z tej okazji p. Tomasz Dalecki postanowił sprawdzić, co właściwie na temat UPR znajduje się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Okazało się, że wedle KRS Prezesem UPR jest nadal p. Bolesław Witczak – nie uznawany za Prezesa przez nikogo. Co jeszcze ciekawsze: Skarbnikiem jest nadal p. Grzegorz Grocki, który z UPR już dawno uciekł. Natomiast jako Sekretarz wpisany jest p. Piotr Malinowski – ale jednocześnie nie jest wykreślony z pełnienia tej funkcji p. Tomasz Brzezina, który nie pełni jej już ponad rok!

Wygląda na to, że przez najbliższe pięć lat władza sądownicza nie będzie w stanie dotrzymać kroku zmianom zachodzącym w UPR…

Comments are closed.