Wsparcie Ruchu Wyborców JKM

Dziękujemy wszystkim Sympatykom za wsparcie Ruchu Wyborców Janusza Korwin Mikkego. W ciągu kilku dni udało się zebrać ok. 6000 złotych. Choć jest to kropla w morzu potrzeb to powyższa suma pozwoli rozpocząć kampanię wyborczą. Ponieważ komitet wyborczy RW JKM finansuje swoją działalność wyłącznie dzięki Państwa darowiznom prosimy o dalszą pomoc. Wsparcia można udzielić na trzy sposoby:

a) (współ)organizując struktury Ruchu (zwłaszcza koordynując działania na poziomie okręgów wyborczych!), spotkania, wiece itp (UWAGA: wypełnienie formularza na stronie www.korwin-mikke.com/index.php/kontakt/ pozwoli nam lepiej dopasować zadania do zadeklarowanych przez Państwa umiejętności i posiadanego czasu)

b) wspierając KWW RW JKM finansowo. Wpłaty należy kierować na konto: 15 1240 1079 1111 0010 3543 6143 (nazwa odbiorcy i tytuł przelewu: KWW Ruch Wyborców Janusza Korwin-Mikkego)

c) agitując wśród znajomych

Na Państwa pytania chętnie odpowiedzą koordynatorzy główni: Jerzy Kenig ([email protected]), Waldemar Rajca ([email protected]) oraz Adam Wojtasiewicz ([email protected] – koordynator na Warszawę).