Sytuacja w UPR i WIP

Jedwabne. Rekonstrukcja mordu - WYSYŁKA OD RĘKI!
Jedwabne. Rekonstrukcja mordu - WYSYŁKA OD RĘKI!

Z wieści dochodzących z kręgów zbliżonych do sekretariatów sądów sytuacja w UPR jest taka: sądy odmówiły rejestracji p. Magdaleny Kocikowej jako Prezeski UPR, odmówiły (nie jest to wiadomość potwierdzona) uznania kol. Stanisława Żółtka jako Prezesa UPR – ale obydwa te procesy czeka jeszcze apelacja, ewentualnie kasacja.

Natomiast na (moim zdaniem, całkowicie nielegalnym) konwentyklu zwołanym przez nieuznawanego przez żadną ze stron p. Bolesława Witczaka na Prezesa wybrano p. Bartosza Józwiaka – i zacznie się proces o wpisanie do KRS tego nazwiska. Zapowiada się kolejny rok procesów – zapewne o pietruszkę.

Natomiast wyjaśniła się sytuacja WiP. Przypominam, że zdaniem Sądu, jeśli istnieje np. PSL, to możliwa jest rejestracja partii typu „PSL-Lewica” – natomiast nie jest możliwa rejestracja partii „Lewica-PSL”. Dlatego warunkiem zarejestrowania UPR-WiP było wyrejestrowanie WiP – czego po trzech miesiącach walki z pocztą, sekretariatami itp. udało się wreszcie dokonać – od 24 marca WiP formalnie nie istnieje.

Natomiast OFICJALNIE zarejestrowana została partia UPR-WiP!

27 marca odbył się Konwentykl UPR-WiP. Konwentykl – z uwagi na opóźnienie w rejestracji – przedłużył do 30 czerwca swoje upoważnienia do działania jako władza (niemal) absolutna w Partii. Następnie wybrał na Prezesa UPR-WiP kol. Janusza Korwin-Mikkego. Prezes bezzwłocznie (na podstawie Art. 10 Statutu – oraz postanowienia Konwentów WiP i UPR) przyjął w poczet Członków UPR-WiP wszystkich Członków WiP i zapowiedział przyjęcie Członków UPR (Rada Sygnatariuszów UPR dopiero na 16 kwietnia – przed Kongresem Prawicy – zwołała Konwentykl UPR, by zgodnie ze statutem UPR umożliwić wszystkim Członkom UPR bycie jednocześnie Członkami UPR-WiP).

Następnie Konwentykl postanowił, że do 30 czerwca (lub do chwili zwołania Konwentu) funkcje Rady Głównej sprawować ma Zarząd. Do Zarządu wybrał zaś Kolegów, którzy zostali potem wybrani na Wiceprezesów: Stanisława Żółtka, Roberta Maurera, Adama Wocha i Mieczysława Burcherta. Prezes zgodnie ze statutem powołał kol. Dariusza Kalmusa na Skarbnika, a kol. Jacka Judkiewicza na Sekretarza UPR-WiP. Konwentykl zalecił też Prezesowi, by nie łączył Kongresu Nowej Prawicy (taką nazwę zalecił!) z Konwentem UPR-WiP. Prezes odpowiednio odwołał zapowiedziane zwołanie Konwentu UPR-WiP. Ponadto Konwentykl ustalił sładkę miesięczną na 15 zł (5 zl od młodzieży do 24 roku życia)

Konwentykl wybrał Radę Sygnatariuszów (kol.kol. Michal Marusik, Andrzej Paciej i Tomasz Skóra) i Straż (kol.kol. Michał Biegała, Stefan Kramarski, Krzysztof Pawlak, Jerzy Szałaciński, Jarosław Szatan), nie powołał Sędziów Zwyczajnych, mianując ad interim trzech Sędziów Nadzwyczajnych Sądu Naczelnego. I wydał kilka niewiążących, ale istotnych zaleceń. Na czym zakończył pracowite obrady.

Comments are closed.