Eamon Butler: Kompendium myśli Ludwiga von Misesa

Dzieła Misesa są często lekceważone lub błędnie interpretowane przez jego krytyków; niektóre prawdy nadal czekają na ponowne odkrycie.