Czytelnik pyta warszawski ratusz: Jakie są rzeczywiste koszty sprzątania po Marszu Niepodległości?

Chciałbym zaprezentować Państwu treść maila, jaki wysłałem do Skarbnika Miasta Warszawa w związku z kosztami, jakie rzekomo miasto poniosło w związku z Marszem Niepodległości. Chcę w ten sposób pokazać (…) jak władza manipuluje faktami, chcąc przekonać opinię publiczną, że z winy organizatorów Marszu Niepodległości podatnicy ponieśli ogromne koszty.

Oto treść maila: „(…) Jestem zaniepokojony medialnymi doniesieniami na temat kosztów, jakie poniosło Miasto Warszawa w związku z zamieszkami do jakich doszło po prowokacji w trakcie tegorocznego Marszu Niepodległości. Jak donoszą media Miasto Warszawa poniosło koszty w kwocie około 50 tys. złotych, z czego 20 tys. zł to koszty zniszczeń, natomiast aż 30 tys. zł (…) to koszty sprzątania. W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1) Czy miejsca te nie są sprzątane na bieżąco (jeżeli są to dlaczego koszty sprzątania wliczone są jako koszty poniesione w związku z Marszem Niepodległości)? 2) Jeżeli miejsca te są sprzątane codziennie lub w określonych odstępach czasu, a wspomniane 30 tys. zł to różnica kosztów „zwykłego” sprzątania i kosztów związanych z Marszem Niepodległości to dlaczego różnica jest tak wielka? 3) Proszę o określenie dokładnego obszaru jaki należy posprzątać oraz o podanie dokładnego wykazu prac jakie należy wykonać, ponieważ uważam, że mogę przedstawić korzystniejszą ofertę na posprzątanie tego terenu, co pozwoliłoby zaoszczędzić pieniądze podatników”. (list otrzymamy od Czytelnika: Jana Adamczyka)

Od Redakcji: Proszę uprzejmie podzielić się z nami ew. odpowiedzią od stołecznego ratusza!