Protestują przeciwko zbyt samodzielnym robotom bojowym

REKLAMA

Organizacja Human Rights Watch wydała oświadczenie, w którym apeluje do rządów o zaprzestanie pracy nad projektami budowy i produkcji robotów, które w walce samodzielnie wybierałyby sobie cel do zlikwidowania. Broń pozbawiona ludzkich cech nie mogłaby odpowiadać za rezultat swoich działań, a pociąganie do odpowiedzialności jej twórców wiązałoby się z komplikacjami natury prawnej.

Takie roboty jeszcze nie zostały wynalezione, ale w wielu krajach – głównie w USA, Chinach, Niemczech, Izraelu, Korei Południowej czy Rosji – badania nad nimi prowadzone są od dłuższego czasu i istnieją już prototypy. Wg części ekspertów, takie maszyny będą mogły wkroczyć na pola bitew za 20-30 lat, wg innych – znacznie wcześniej.

REKLAMA

Maszyna nie byłaby w stanie odróżnić na polu bitwy żołnierza od cywila i nie byłaby też w stanie ocenić, czy korzyść wojskowa, którą przyniesie potencjalny atak, zrównoważy krzywdy wyrządzone przy okazji cywilom. Tego rodzaju broń w oczywisty sposób nie byłaby także zdolna okazać współczucia, co umożliwiałoby dyktatorom zwrócenie jej przeciwko własnym narodom. I na dodatek trudno o takim robocie powiedzieć „mięso armatnie”.

REKLAMA