List w obronie prof. Jasiewicza i swobody badań naukowych. Przyłącz się do protestu! (aktualizacja)

REKLAMA

List otwarty do prezesa PAN, prof. Michała Kleibera i opinii publicznej w związku z prześladowaniem prof. Krzysztofa Jasiewicza za udzielenie wywiadu prasowego (Warszawa, 31 maja, 2013 r.)

Szanowny Panie Profesorze,
Stanowczo protestujemy przeciwko ograniczaniu swobody badań naukowej przez instytucję, utrzymywaną z kieszeni podatników jaką jest PAN, która w dodatku z założenia powinna służyć gwarantowaniu i rozszerzaniu tej swobody. Sygnał wysłany do środowiska naukowego poprzez wyrzucenie prof. Krzysztofa Jasiewicza z funkcji kierownika Zakładu Analiz Problemów Wschodnich w Instytucie Studiów Politycznych PAN za udzielenie wywiadu prasowego jest jaskrawym przykładem administracyjnej próby kneblowania poglądów naukowych, w dodatku wcale nie bardziej kontrowersyjnych w odbiorze społecznym niż tezy wielu innych naukowców działających w tej instytucji.
Prześladowanie prof. Jasiewicza przywołuje pamięć o najczarniejszych praktykach terroru komunistycznego skierowanych przeciwko wolności nauki. Urąga też wolteriańskiemu zawołaniu „Nie zgadzam się z twoimi poglądami, ale dałbym się zabić, abyś mógł je wygłosić” oraz mackiewiczowskiej maksymie „Tylko prawda jest ciekawa”, które to idee powinny przyświecać Akademii.

REKLAMA

Liczymy, że Szanowny Pan Profesor Kleiber oraz jego podwładni i współpracownicy uczestniczący w nagonce na prof. Jasiewicza, uświadamiając sobie jak decydującą sprawą dla nauki jest jej wolność, przemyślą swoje stanowisko i odwołają swoją skandaliczną decyzję.

Z poważaniem,

Prof. Bogusław Wolniewicz
Prof. Ryszard Bender
Prof. Marek J. Chodakiewicz
Prof. Henryk Głębocki
Prof. Jan Żaryn
Prof. Roman Dzwonkowski SAC
Prof. Jacek Bartyzel
Prof. Bogdan Burdziej
Prof. Józef Drabik
Ks. dr hab. Józef Dębiński
Dr hab. Sławomir Cenckiewicz
Dr hab. Barbara Okoniewska
Dr Tomasz Sommer
Dr Jolanta Mysiakowska-Muszyńska
Dr Wojciech Muszyński
Dr Rafał Drabik
Dr Tomasz Teluk
Dr Adam Górecki
Dr Marek Klecel
Dr Piotr Łysakowski
Dr Daniel Wincenty
Dr Marek Chrzanowski
Doktorant Łukasz Szydłowski (Cambridge)
Mgr Janusz Kotański
Mgr Michał Janik
Mgr Jan Bodakowski
Mgr Urszula Truszkowska
Mgr Ireneusz Wajer
Mgr Andrzej Pikus
Mgr Maciej Bubiłek
Mgr Joanna Łukasiewicz-Wyrwich
Mgr Mateusz Wyrwich
Mgr Edward Pińskowski
Mgr Halina Morhofer-Wójcik (Berlin)
Mgr Marek Kielski
Mgr Jakub Brodacki
Mgr Waldemar Żyszkiewicz
Mgr Michał Walczyk
Mgr Tomasz Specyał
Mgr Elżbieta Szmid
Mgr Antoni Sypek
Mgr Barbara Jagodzińska
Mgr Dariusz Piotrowicz
Mgr Lilianna Matuszak
Mgr Bogdan Szymczuk

Od Redakcji: Osoby pragnące dołączyć się do naszego listu, będące historykami lub zajmujące się historią prosimy o przesyłanie swoich zgłoszeń na adres [email protected] z dopiskiem „list otwarty” do poniedziałku 10 czerwca. Tego dnia list w formie papierowej zostanie przesłany do Prezesa PAN, prof. Michała Kleibera. Jednocześnie serdecznie dziękujemy portalom www.fronda.pl, www.konserwatyzm.pl, www.wpolityce.pl, www.dorzeczy.pl oraz www.niepoprawni.pl za umieszczenie naszego listu.

Przypominamy, że Prezydium PAN zdecydowało się potępić prof. Krzysztofa Jasiewicza za nieprawomyślną wersję historii zamiast wziąć go obronę w imię wolności formułowania tez naukowych. Dokument sygnował prof. Michał Kleiber, były minister w rządzie Leszka Millera i Marka Belki. Prof. Jasiewicz w wywiadzie udzielonym miesięcznikowi „Focus Historia” sprzeciwił się żydowskiej wersji historii Holocaustu wskazując, że z jednej strony unika ona analizy żydowskiego udziału w tym ludobójstwie, a z drugiej wyolbrzymia udział Polaków.

REKLAMA