REKLAMA

Szwajcaria chce usprawnić proces rozstrzygania wniosków o azyl i w tym celu utworzyła tzw. centra federalne, gdzie mieszkają azylanci. Pierwsze otwarto w kantonie Argowia dla uchodźców z Tybetu i Somali, którym narzucono ostry rygor i szereg zakazów: nie wolno im chodzić do biblioteki, na basen ani nawet do kościoła, aby nie wywoływać zadrażnień z miejscową ludnością.

Niezadowolony jest miejscowy diakon oraz organizacje praw człowieka, które uważają, że takie zakazy są niedopuszczalne od strony prawa. Nowy typ schronisk dla ludzi
ubiegających się o azyl przewidziany jest w noweli szwajcarskiej ustawy.

REKLAMA
REKLAMA