Nie będą tolerować nietolerancji!

Prenumerata NCZ! z prezentem

Jak informuje portal pch24.pl, projekt pod nazwą Europejskie Ramy Wspierania Tolerancji, nad którym debatował Europarlament, przewiduje nałożenie na rządy wszystkich krajów unijnych obowiązku ustanowienia „specjalnych jednostek administracyjnych”, mających monitorować każdą osobę lub organizację podejrzaną o nietolerancję, nie tylko w życiu publicznym, ale także prywatnym.

Oznacza to, że władze mogłyby podsłuchiwać, śledzić i karać wszystkie osoby, które krytykują model wielokulturowości, homoseksualizm i inne dewiacyjne zachowania, albo są nieprzychylni islamowi – podkreśla pch24.pl. Jest także mowa o uprzywilejowaniu „grup pokrzywdzonych”, a za „oszczercze komentarze publicznie skierowane przeciwko grupie lub jej członkom, wypowiedziane w celu podżegania do przemocy, wystawiania na śmieszność itp.” jako za „zbrodnie o szczególnym charakterze” przewiduje się kary.

Projekt przygotowała Europejska Rada ds. Tolerancji i Pojednania (ECTR), organizacja pozarządowa założona w 2008 roku przez Aleksandra Kwaśniewskiego i Moshe Kantora, szefa Europejskiego Kongresu Żydów.

Źródło: www.pch24.pl

Comments are closed.