Chcą zmniejszyć ZUS do 50 zł

Jedwabne. Rekonstrukcja mordu - WYSYŁKA OD RĘKI!
Jedwabne. Rekonstrukcja mordu - WYSYŁKA OD RĘKI!

Polska Razem Jarosława Gowina proponuje radykalne obniżenie składek ZUS dla przedsiębiorców. Dziś nawet ci przedsiębiorcy, którzy nie osiągają żadnego dochodu, muszą co miesiąc płacić ponad 1000 zł składek. Zgodnie z propozycją Polski Razem Jarosława Gowina w kieszeni najmniejszych przedsiębiorców ma zostać ponad 660 zł miesięcznie więcej, niż obecnie – Polacy, którzy prowadzą firmy w Wielkiej Brytanii płacą miesięcznie równowartość 50 zł składki. W Polsce płacą co miesiąc 1000 zł. Chcemy, żeby bardziej opłacało się mieć firmę w Polsce, niż prowadzić działalność w szarej strefie czy na emigracji – mówił na konferencji Jarosław Gowin.

– Proponujemy, żeby ci mikroprzedsiębiorcy, których dochód nie przekracza płacy minimalnej, płacili 50 zł składki na ubezpieczenie społeczne miesięcznie. Te osoby będą więc miesięcznie płacić 366 zł zamiast 1028 zł. W kieszeni najmniejszych przedsiębiorców co miesiąc zostanie ponad 600 złotych więcej. Dla osób osiągających dochody większe niż wynagrodzenie minimalne, a jednocześnie mniejsze od dwukrotności wynagrodzenia minimalnego, proponujemy obniżenie składki emerytalnej i rentowej. Te osoby płaciłyby w sumie zamiast 1030 zł tylko 440 zł miesięcznie – mówił na konferencji poseł Przemysław Wipler.

Projekt poparł prof. Stanisław Gomułka. – Ta propozycja odpowiada na dwie największe bolączki polskiej gospodarki. Po pierwsze zwiększa zatrudnienie, a po drugie daje nadzieję na zwiększenie wpływów budżetowych. Z punktu widzenia ekonomicznego to rozwiązanie idealne – mówił były wiceminister finansów. – Oby więcej takich propozycji! – zwrócił się do Jarosława Gowina prof. Gomułka.

Jednym z kluczowych celów przedstawionego projektu jest zapobieżenie dalszej emigracji zarobkowej Polaków. O problemach demograficznych mówiła prof. Krystyna Iglicka-Okólska, wiceprezes PRJG. – Dzięki temu rozwiązaniu Polacy przestaną wyjeżdżać i przenosić swoje firmy do innych krajów. Tymczasem zapowiedziane przez premiera Donalda Tuska oskładkowanie umów o dzieło i zlecenie będzie jedynie impulsem dla kolejnej fali emigracji zarobkowej – mówiła demograf.

Prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest prawie 1,7 miliona. Wielu Polakom nie opłaca się jednak rejestrować działalności gospodarczej, bo konieczność płacenia składki na ZUS czyniłaby ich działalność zupełnie nieopłacalną. Dlatego pozostają bezrobotni albo decydują się na działalność w tzw. szarej strefie. Setki tysięcy innych decyduje się na emigrację do państw, gdzie można prowadzić drobne przedsiębiorstwa nie płacąc tak wysokich składek jak w Polsce. W Wielkiej Brytanii składka ubezpieczenia emerytalno-rentowego dla drobnych przedsiębiorców wynosi 11 funtów miesięcznie. Nie dziwi więc, że Polakom opłaca się nie tylko wyjeżdżać, ale też często rejestrować działalność w Wielkiej Brytanii, pozostając w Polsce.

Po obniżeniu składek na ZUS, największej bariery dla polskiej małej przedsiębiorczości, liczba drobnych przedsiębiorców istotnie wzrośnie. Dzięki temu osoby, które obecnie są poza systemem ubezpieczeń, uzyskają ubezpieczenie zdrowotne czy zdolność kredytową. Jest to rozwiązanie adresowane do osób, które mają niskie dochody oraz do tych, którzy chcieliby prowadzić lub prowadzą działalność gospodarczą, ale przez obecne uregulowania znajdują się poza systemem ubezpieczeń. Jest to też rozwiązanie, które znacznie ułatwi ludziom młodym wejście na rynek pracy i ograniczy emigrację. Przedstawiona propozycja radykalnie polepszyłaby sytuację m.in. osób handlujących za pośrednictwem serwisów internetowych, drobnych rzemieślników, budowlańców, hydraulików, ślusarzy, prowadzących małe sklepiki osiedlowe i wiejskie czy kioski.

W projekcie zaproponowano obniżenie składki emerytalnej i rentowej:
• do 50 zł miesięcznie łącznie – dla wszystkich osób osiągających dochody mniejsze niż wynagrodzenie minimalne z tytułu świadczenia usług bądź osiągających porównywalne dochody z działalności handlowej. Te osoby płaciłyby w sumie zamiast 1030 zł tylko 366 zł miesięcznie.
• do 123 zł miesięcznie łącznie – dla osób osiągających dochody większe niż wynagrodzenie minimalne z tytułu świadczenia usług bądź porównywalne dochody z działalności handlowej, a jednocześnie mniejsze od dwukrotności wynagrodzenia minimalnego, proponujemy obniżenie składki emerytalnej i rentowej. Te osoby płaciłyby w sumie zamiast 1030 zł tylko 440 zł miesięcznie.

Na proponowanych przez PRJG zmianach budżet państwa nie straci, bo obecnie ludziom, których te propozycje dotyczą w większości po prostu nie opłaca się rejestrować działalności gospodarczej. Co więcej, budżet może na tej propozycji zyskać, jeśli ludzie, którzy dotychczas działali w szarej strefie zarejestrują swoją działalność a ci, którzy teraz decydują się na płacenie niskich składek w Wielkiej Brytanii, zdecydują się prowadzić swoją działalność w Polsce.

Źródło: Biuro Prasowe Polski Razem Jarosława Gowina

Comments are closed.