Państwo nie umie zwalczać bezrobocia

Jedwabne. Rekonstrukcja mordu - WYSYŁKA OD RĘKI!
Jedwabne. Rekonstrukcja mordu - WYSYŁKA OD RĘKI!

Z raportu NIK wynika, że bezrobotni Polacy w wieku 50+ nie otrzymują od państwa skutecznej pomocy w znalezieniu trwałego zatrudnienia. Dla większości z nich efekty programów aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia, realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, są krótkotrwałe i nieskuteczne.

Pracodawcy, którzy biorą udział w różnego rodzaju programach dla osób bezrobotnych w wieku 50+ , uzyskują dodatkową siłę roboczą, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Nie przedłużają jednak umów zatrudnionym, a urzędy pracy nie mają odpowiednich instrumentów prawnych, które pozwoliłyby na wyegzekwowanie od pracodawców przedłużenia umowy.

Kontrola NIK pokazała niewielką skuteczność działań aktywizujących. Najgorzej wypadają różnego rodzaju staże: zatrudnienia nie znalazło 55% ich uczestników. Pozostali zostali zatrudnieni na podstawie umów krótkoterminowych, a 75% z nich po wygaśnięciu umów musiała ponownie zarejestrować się jako osoby bezrobotne. Podobnie nieprzydatne okazały się szkolenia. Na 691 osób objętych różnego rodzaju szkoleniami zaledwie 40 (5,8%!) znalazło zatrudnienie, które można powiązać z jego tematyką.

Z kolei forma aktywizacji polegająca na przyznaniu bezrobotnemu środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej przeważnie traktowana była jako substytut świadczeń społecznych – ponad połowa założonych w ten sposób firm nie przetrwała, a te, które działają, nie osiągają zakładanych zysków.

Źródło: www.nik.gov.pl

Comments are closed.