Kolejny urząd będzie gnębił przedsiębiorców

Jedwabne. Rekonstrukcja mordu - WYSYŁKA OD RĘKI!
Jedwabne. Rekonstrukcja mordu - WYSYŁKA OD RĘKI!

Posłowie pracują nad nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zdaniem Pracodawców RP, projekt w obecnym kształcie spowoduje, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta stanie się kolejnym organem ścigania nastawionym na karanie przedsiębiorców.

W dotychczasowej polityce prowadzonej przez UOKiK potrzeba dialogu z przedsiębiorcami została zepchnięta na drugi plan. Urząd kompletnie ignorował argumenty pracodawców przedstawiane podczas konsultacji społecznych. Według Pracodawców RP, nowelizacja ustawy w obecnym kształcie jest nie do przyjęcia ze względu m.in. na:

• odpowiedzialność osób zarządzających za naruszenie zakazu praktyk ograniczających konkurencję – nie dookreśla się dokładnie kręgu osób zajmujących stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwie, nie wiadomo więc, kto miałby odpowiadać finansowo: dyrektor, członek zarządu czy kierownik;

• przedawnienie antymonopolowe – zaproponowano wydłużenie rocznego terminu przedawnienia do 5 lat, podczas gdy usunięcie skutków naruszenia po tak długim czasie jest w praktyce niemożliwe; stanowi to więc kolejny przepis jedynie o charakterze represyjnym;

• publiczne informowanie konsumentów o działalności przedsiębiorcy – dodanie takiego przepisu może doprowadzić do utraty przez przedsiębiorcę renomy firmy budowanej latami, w sytuacji gdy UOKiK tylko „podejrzewa” przedsiębiorcę o naruszenie prawa z zakresu ochrony konsumentów.

Zdaniem Pracodawców RP prawo nie może prowadzić do nadmiernego uszczuplania praw przedsiębiorców na rzecz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Źródło: www.pracodawcyrp.pl

Comments are closed.