Jest rondo Żołnierzy Wyklętych

Jak informuje Grzegorz Jaszczura, szef oddziału dąbrowskiego KNP, jednemu z głównych rond w czerwonej Dąbrowie Górniczej nadano imię Żołnierzy Wyklętych.

„Z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu” – napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały przedłożonej Radzie Miasta.

Uchwała została przygotowana z inicjatywy Zbigniewa Łukasika, radnego z Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, przy poparciu m.in. radnych PO. Uchwałę przyjęto 13 głosami, przy 4 głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących się.

Źródło: grzegorzjaszczura.pl

Comments are closed.