W najnowszym rankingu Better Life Index, opracowanym przez OECD, Polska zajęła dopiero 27 miejsce na 36 uprzemysłowionych państw analizowanych pod kątem jakości życia.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wzięła pod uwagę 20 kryteriów, należących do 11 grup tematycznych: mieszkalnictwo, dochody, praca, wspólnota, edukacja, środowisko, zaangażowanie społeczne, zdrowie, satysfakcję z życia, bezpieczeństwo, równowaga między pracą a czasem wolnym.

Pod rządami PO-PSL, nasz kraj spadł o dwie pozycje w stosunku do rankingu z ubiegłego roku.

Michalkiewicz. The Movie

Źródło: www.biztok.pl