Z najnowszego raportu Czarna Lista Barier 2014, przygotowanego przez Konfederację Lewiatan, wynika, że w porównaniu do roku 2013 lista barier stawianych przez państwo przedsiębiorcom powiększyła się aż o 43 pozycje.

W efekcie rozwój przedsiębiorczości w Polsce pod rządami koalicji PO-PSL blokuje aż 460 barier.

W dziale raportu dotyczącym obciążeń fiskalnych przedsiębiorcy narzekają na zbyt wysokie, biorąc pod uwagę obecny poziom rozwoju gospodarczego i jakość otoczenia biznesu, podatki i składki na ubezpieczenia społeczne oraz niejasne przepisy podatkowe prowadzące do licznych konfliktów między przedsiębiorcami i organami skarbowymi. Podatki ograniczają możliwości oszczędzania i inwestowania oraz skłaniają do działania w szarej strefie, co zakłóca uczciwą konkurencję i utrudnia efektywną alokację kapitału. W Polsce podatki są na poziomie zbliżonym do średniej europejskiej, a powinny być wyraźnie niższe, biorąc pod uwagę większe potrzeby inwestycyjne przedsiębiorstw. Do tego koszty obsługi obowiązków podatkowych należą do najwyższych.

Michalkiewicz. The Movie

– Naszą przedsiębiorczość ograniczają zbyt wysokie podatki i składki na ubezpieczenia społeczne, biorąc pod uwagę obecny poziom rozwoju gospodarczego, sztywne prawo pracy, niedopasowanie systemu edukacji do bieżących potrzeb i trendów gospodarki, niska efektywność zamówień publicznych czy przewlekłe i kosztowne dochodzenie należności. Źródłem większości barier jest nieefektywny system stanowienia prawa – komentuje Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Źródło: konfederacjalewiatan.pl