Co MSZ zrobiło na Bliskim Wschodzie?

Przemysław Wipler, poseł KNP, złożył u ministra spraw zagranicznych interpelację w sprawie masowych mordów dokonywanych przez salafickich terrorystów w Iraku.

Treść interpelacji:

W ostatnich dniach zdecydowanie zwiększyła się liczba informacji o masowych mordach dokonywanych przez barbarzyńskie, salafickie hordy posługujące się nazwą „państwo islamskie”, działające w Syrii i na północy Iraku. Media donoszą o nieopisanych okrucieństwach dokonywanych przez terrorystów na chrześcijanach, żydach, jazydach, alawitach, szyitach i innych grupach religijnych i narodowościowych. Tortury, dekapitacje, palenie i zakopywanie żywcem, czy nawet krzyżowanie, porwania i gwałty, których ofiarą padają nawet dzieci to tylko nieliczne przykłady skali zezwierzęcenia sprawców. Oprócz działań mających charakter planowego ludobójstwa, dokonują oni również systematycznych ataków na miejsca kultu religijnego chrześcijan i muzułmanów, takich jak wysadzenie w powietrze Kościoła Maryi Dziewicy i meczetu Nabi Junis w Mosulu.

Działania tych sprzysiężonych przeciw cywilizacji hord powinny budzić najwyższe zaniepokojenie i zdecydowany sprzeciw społeczności międzynarodowej, a Rzeczpospolita nie może pozostać bierna wobec tej erupcji bestialstwa. Z uwagi na fakt, że obecna sytuacja w Iraku i Syrii jest skutkiem przemian w regionie, które Polska aktywnie wspierała należy wziąć odpowiedzialność za wszystkie konsekwencje tamtych decyzji i nie pozostawać obojętnym wobec trwającej tam masakry.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy w ostatnich latach Rzeczpospolita Polska prowadziła działania dyplomatyczne w celu stabilizacji sytuacji w regionie? Jeśli nie, jaka była przyczyna tego zaniechania? Jeśli tak, na czym polegały i czego konkretnie dotyczyły?

2. Czy w chwili obecnej prowadzone są działania dyplomatyczne w celu przeciwdziałania trwającej obecnie w Syrii i Iraku krwawej rzezi? Jeśli tak, to jakie, czego dotyczą i na czym polegają? Jeśli nie, czy jest planowane podjęcie takich działań?

3. Czy w chwili obecnej jest prowadzona lista osób, których wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej byłby niepożądany ze względu na ich powiązania z grupami terrorystycznymi, lub środowiskami wspierającymi działania terrorystyczne, albo innych osób mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Polaków? Jeśli nie, jaki jest powód takiego zaniechania? Jeśli tak, czy ambasady i placówki konsularne RP dysponują taką listą i ile osób się na niej znajduje?

4. Czy Minister posiada wiedzę, ilu obywateli polskich znajduje się obecnie na zagrożonym obszarze? Jeśli tak, jaka jest ich liczba, czy jest utrzymywany kontakt z nimi i czy jest planowana ich ewakuacja? Jeśli nie, czy są podejmowane działania mające na celu ustalenie, czy w strefie zagrożenia działaniami znajdują się obywatele polscy?

Źródło: www.wipler.pl

Comments are closed.