krzysztof prendeckiDr Krzysztof Prandecki, znany socjolog i komentator polityczny, adiunkt w Zakładzie Nauk Humanistycznych na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, startuje z listy KNP na stanowisko prezydenta Rzeszowa. Choć do Nowej Prawicy nie należy, proponuje bardzo wolnorynkowe rozwiązania.

Prendecki przedstawił swój 11-punktowy program:

1. Rzeszów – „Stolica niskich podatków”
Bezwzględna obniżka wszystkich podatków lokalnych o 50 procent. Mieszkańcy sami powinni decydować o swoich finansach, a nie urzędnik. Niskie podatki chętniej zapłacą ci, którzy dotychczas ich unikali, a firmy z sąsiednich gmin będą zainteresowane przeniesieniem działalności gospodarczej do Rzeszowa. Więcej przedsiębiorców to nowe miejsca pracy.

Michalkiewicz. The Movie

2. Misie w lasach, a nie w miastach
Za inwestycyjne „misie” – dziękujemy. TAK tylko dla przemyślanych inwestycji w infrastrukturę. Okrągła kładka i fontanna w zupełności wystarczą. Kolejka nadziemna w Rzeszowie tylko po podliczeniu kosztów utrzymania.

3. Ograniczmy zadłużanie miasta Rzeszowa
Nie chcemy, aby nasze dzieci i wnuki spłacałaby nasze długi. Nie dla nas budżet skonstruowany w myśl zasady: „Po nas choćby potop”.

4. Profesjonalne zarządzanie
Biurokracja nie da się lubić. Jeden wiceprezydent w zupełności wystarczy. Potrzebny jest przegląd poszczególnych wydziałów pod kątem rzeczywistego zatrudnienia.

5. Straż miejska do likwidacji
Darmozjady w mundurach irytują i kosztują. Niejedna gmina ma już za sobą pozbycie się prześladowców kierowców. Straż w mieście – tylko pożarna.

6. Całkowita prywatyzacja spółek i zakładów komunalnych miast i gmin
Firmy prywatne będą tańsze, a to korzyść dla kieszeni mieszkańców.

7. Audyt „socjal-polityki”
Dość udawania, że się pomaga. Rzeczywista wędka, a nie ryba. Aktywizacja, a nie bierni ludzie.

8. Transport miejski – prawdziwie przyjazny dla kierowców i rowerzystów
Stop buspasom. TAK dla prywatnej komunikacji miejskiej.

9. NIE dla planowanej płatnej strefy parkowania w Rzeszowie
Jest to jedno z kryteriów rewitalizacji miast i ich centrów. Nie dajmy się im wyludniać. TAK dla budowy parkingów wielopoziomowych i Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego.

10. Promocja miasta tylko na najwyższym poziomie
Jest jeszcze wiele do zrobienia, by pokazać, że na ścianie wschodniej jest miasto, w którym na co dzień nie przemykają ciągniki o pojemności dwa czterysta.

11. Sprzeciw wobec niszczenia przestrzeni miejskiej Rzeszowa
Walczmy z kiczem, wszechobecnymi pastelami i szpecącymi reklamami. Dość chaosu urbanistycznego. Konieczne jest odmulenie zalewu i podział bulwarów na strefę głośną (z barami, kawiarniami) i cichą. TAK dla parku wodnego z prawdziwego zdarzenia, zbudowanego przez prywatnego inwestora.