Wprowadzą zakaz deficytu!

Według przedstawionego przez Joe Olivera, kanadyjskiego ministra finansów, Rządowego Ekonomicznego Planu Działania 2015, stawka podatkowa dla małych firm zostanie stopniowo obniżona z obecnych 11 procent do 9 procent.

Od 1 stycznia 2016 roku stawka wyniesie 10,5 procent, od 1 stycznia 2017 roku – 10 procent, od 1 stycznia 2018 roku – 9,5 procent, a docelowo od 1 stycznia 2019 roku – 9 procent.

Minister Oliver twierdzi, że „małe biznesy w całym kraju będą mogły wykorzystać te zaoszczędzone na podatkach pieniądze na przyspieszenie wzrostu, zainwestowanie kapitału i zatrudnienie większej ilości ludzi”. Departament Finansów szacuje, że dzięki obniżkom do roku 2020 małe firmy i jej właściciele zaoszczędzą 2,7 mld CAD (2,2 mld USD).

Ponadto w Rządowym Ekonomicznym Planie Działania 2015 zaproponowano szereg innych ulg podatkowych, jak na przykład podniesienie kwoty wolnej od podatku od oszczędności firm rolniczych i rybackich z 800 tys. CAD do 1 mln CAD.

Poza tym w planie rządowym zaproponowano wprowadzenie nakazu uchwalania zbilansowanego budżetu. Deficyt budżetowy można by uchwalać tylko podczas recesji albo wyjątkowych okoliczności, takich jak wojna lub katastrofy naturalne. Na rok 2015 kanadyjski rząd przewiduje nadwyżkę budżetową w wysokości 1,4 mld CAD, a w kolejnych latach nadwyżka ma się zwiększać.

Kanadyjska Federacja Niezależnych Przedsiębiorstw z zadowoleniem przyjęła obniżenie obciążeń podatkowych dla małych firm.

– Obniżenie stawki podatku dochodowego od małych firm przez członków Kanadyjskiej Federacji Niezależnych Przedsiębiorstw jest uważane za najbardziej efektywny środek, jaki rząd federalny mógł podjąć, aby wzmocnić działania małych firm – powiedział Dan Kelly, prezydent organizacji.

Źródło: www.tax-news.com

Comments are closed.