KE uderzy w unijne firmy

Komisja Europejska wznowiła prace nad wprowadzeniem na szczeblu unijnym systemu wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) w celu wdrożenia środków zwalczania unikania opodatkowania opracowywanych na szczeblu międzynarodowym w ramach OECD.

To pierwszy krok w ramach harmonizacji podatku od dochodów osób prawnych, który popierany jest przez Niemcy i Francję. Przeciwko jest Wielka Brytania.

– Wszystkie przedsiębiorstwa – zarówno duże, jak i małe – muszą płacić podatki w miejscu, gdzie generują zyski. Opodatkowanie przedsiębiorstw należy do kompetencji państw członkowskich, ale niezależnie od tego UE musi ustanowić jasne i odnowione ramy uczciwego i konkurencyjnego systemu opodatkowania przedsiębiorstw – wyjaśnił Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący KE odpowiedzialny za sprawy euro i dialog społeczny.

Jean-Claude Juncker, przewodniczący KE, uznał zwalczanie oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania za nadrzędny cel polityczny urzędującej Komisji. Głównym celem jest zagwarantowanie, by przedsiębiorstwa były opodatkowane tam, gdzie generują zyski i nie mogły unikać zapłaty stosownego podatku korzystając z agresywnego planowania podatkowego.

W oficjalnym komunikacie Komisja Europejska opowiada bzdury, że ma to „na celu zmianę systemu opodatkowania przedsiębiorstw na bardziej sprawiedliwy, przejrzysty i sprzyjający wzrostowi gospodarczemu”, dodając, że „konieczne jest opracowanie nowego unijnego podejścia w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw, tak aby skutecznie przeciwdziałać nadużyciom podatkowym, zagwarantować trwałe dochody i stworzyć lepsze otoczenie biznesowe w ramach rynku wewnętrznego”. Oczywiście chodzi o to, by firmy nie płaciły podatku w tych reżimach, gdzie stawki są niższe czy w inny sposób bardziej przyjazne. Oznacza to, że po wprowadzeniu proponowanych zmian firmy działające na terenie UE będą po prostu mniej konkurencyjne w stosunku do firm spoza bloku, bo będę musiały płacić wyższe podatki.

Comments are closed.