Będzie wolność gospodarcza?

Prenumerata NCZ! z prezentem

Jak poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, rząd PO-PSL przyjął nową ustawę o prowadzeniu działalności gospodarczej, która rozwiązaniami wraca do wolnościowej ustawy Mieczysława Wilczka z 1988 roku.

Przyjęto dwa fundamentalne założenia. Po pierwsze, przedsiębiorca w ramach wykonywanej działalności gospodarczej może podejmować wszelkie działania, o ile nie są sprzeczne z prawem, czyli „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, Po drugie, interpretacja przepisów prawa ma być przyjazna dla przedsiębiorców, a w przypadku różnych wyników wykładni organ administracji publicznej przyjmuje wykładnię korzystną dla przedsiębiorcy.

Projekt ustawy wprowadza także domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, zasadę proporcjonalności, zasadę uczciwej konkurencji oraz poszanowania dobrych obyczajów i słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów. Ponadto jednym z istotnych rozwiązań jest wydłużenie możliwości zawieszenia działalności gospodarczej do 36 miesięcy.

Z kolei planowanie i przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców będzie się odbywać po uprzedniej analizie prawdopodobieństwa naruszenia prawa. Ułatwieniem dla biznesmenów ma być także przeprowadzanie wspólnych kontroli za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy oraz przeprowadzanie kontroli dokumentów w miejscu ich przechowywania.

Projekt ustawy musi jeszcze zostać uchwalony przez obie izby parlamentu, a następnie podpisany przez prezydenta.

Źródło: www.premier.gov.pl

Comments are closed.