REKLAMA

Zjawisko przerzucania dochodu do obcych jurysdykcji podatkowych realizowane za pomocą cen transferowych kosztuje polski budżet co najmniej 10 mld zł rocznie – informują w raporcie eksperci Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

– Chcemy wprowadzić temat drenażu finansów do debaty publicznej o polskim systemie podatkowym na bardziej merytoryczny poziom. Zjawisko przerzucania dochodu do obcych jurysdykcji podatkowych realizowane za pomocą cen transferowych kosztuje polski budżet co najmniej 10 mld zł rocznie – stwierdzają autorzy raportu dotyczącego zjawiska unikania opodatkowania w Polsce Radosław Piekarz i Aleksy Miarkowski, eksperci CA KJ ds. podatków i finansów publicznych.

REKLAMA

Piekarz i Miarkowki udowadniają w swoim opracowaniu m.in., że w Polsce występuje zjawisko erozji wpływów z podatku CIT, że zjawisko to jest powiązane z transferowaniem przez podatników dochodów do krajów o korzystniejszych systemach podatkowych (raje podatkowe) oraz że straty związane z erozją wpływów z podatku CIT dotyczą nie tylko budżetu państwa, ale również budżetów samorządowych.

Nie istnieją badania naukowe ani opracowania Ministerstwa Finansów, które wskazywałyby na wielkość strat budżetowych spowodowanych transferem dochodów za granicę.

– Straty wynikają ze słabości instytucjonalnej i kadrowej polskiego fiskusa. Kontrole w zakresie cen transferowych są rzadkie i nie poprzedzone tzw. analizą ryzyka. Podmioty do kontroli typowane są więc na zasadzie losowej, a nie według rzeczywistego potencjału w zakresie transferowania dochodu. Urzędnicy fiskusa nie mają dostępu do podstawowych narzędzi kontroli cen transferowych, takich jak bazy danych sprawozdań finansowych oraz bazy powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy podmiotami działającymi na rynku – twierdzą autorzy.

Eksperci proponują trzypunktowe remedium dla opisanej sytuacji. Po pierwsze, wyposażenie urzędników fiskusa w wiedzę niezbędną do walki z patologią cen transferowych. Po drugie, wprowadzenie zasady powiązania kontroli skarbowej w zakresie cen transferowych z poziomem ryzyka związanego z transferem dochodu za granicę. Po trzecie, Ministerstwo Finansów powinno opracować wytyczne w kwestii cen transferowych dla przedsiębiorców.

Źródło: cakj.pl

REKLAMA