REKLAMA

targCoraz więcej samorządów gminnych zwalnia kupców z opłaty targowej. Do tej pory uchwały takie podjęto m.in. w następujących miastach: Warszawa, Poznań, Gdańsk, Stargard Szczeciński, Bydgoszcz, Gniezno, Dąbrowa Górnicza.

W Dąbrowie Górniczej uchwała znosząca opłatę targową przeszła 22 głosami za, 1 głosem przeciw i 1 głosem wstrzymującym się.

REKLAMA

„W obecnej dobie zadaniem zarówno państwa, jak i samorządu lokalnego powinno być daleko idące wsparcie dla mikro, małej i średniej przedsiębiorczości, w szczególności poprzez minimalizację wszelkich danin i innych barier administracyjnych. Zwracamy także uwagę na rodzinny charakter działalności ludzi zajmujących się handlem na targowiskach. Nie bez znaczenia są też tu koszty związane z opłatą eksploatacyjną, jakie ponoszą osoby zajmujące się handlem. Występowanie na terenie miasta w nadmiarze wszelkich sklepów typu dyskont, czy market, a także innych sklepów wielko powierzchniowych nie może być również bez znaczenia. Eliminacja wszelkich dodatkowych barier i obciążeń finansowych może choćby w niewielkim stopniu umożliwić skuteczniejsze konkurowanie na rynku osób zajmujących się handlem na targowiskach, a także jest to zgodne z postulatami stawianymi przez środowiska kupców targowych” – uzasadniali likwidację opłaty inicjatorzy uchwały – radni PiS z Dąbrowy Górniczej.

Prezydent Bydgoszczy oszacował koszt zebrania opłaty targowej na ponad 1/3 wpływów!

Podobne uchwały są przygotowywane i będą procedowane m.in. w radach miejskich w Sosnowcu (27 listopada) – z inicjatywy prezydenta miasta czy w Katowicach (w grudniu) – z inicjatywy radnych PO.

Opłatę targową można znosić dzięki zmianie przepisów, zgodnie z którymi od decyzji gminy zależy, czy będzie ją pobierała.

Fot. T.Cukiernik

REKLAMA