Czy Brytania powinna opuścić UE?

REKLAMA

Book front coverProf. Patryk Minford z Cardiff Business School napisał książkę „Czy Brytania powinna opuścić UE?”, w której wylicza, że dalsze członkostwo Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej będzie kosztowało Brytyjczyków utratę co najmniej 13 procent PKB rocznie.

Według prof. Minforda koszty wynikają z regulacji tworzonych w Brukseli, polityki gospodarczej opartej na protekcjonizmie i interwencjonizmie uderzającej w podatników i przedsiębiorców. Sama kontrybucja netto Wielkiej Brytanii do Unii wynosi 0,5 procent PKB. Prof. Minford wylicza, ile aktualnie kosztuje członkostwo Wielkiej Brytanii w Unii:

REKLAMA

1) Unijna polityka protekcjonizmu (taryfy celne) oraz Wspólna Polityka Rolna kosztują brytyjską gospodarkę 4 procent PKB, czyli 2850 GBP na gospodarstwo domowe.

2) Unijne regulacje (w tym przede wszystkim w energetyce i finansach) kosztują brytyjską gospodarkę 6 procent PKB, czyli 4275 GBP na gospodarstwo domowe. Ponadto zwalniają wzrost PKB o 0,5 procenta rocznie.

3) Większa integracja z Unią, w tym przede wszystkim przyjęcie euro oznaczałoby dla Wielkiej Brytanii zagrożenie dla stabilności gospodarczej. Już teraz transfery stymulacyjne mają wartość 2 procent PKB.

Prof. Monford ocenia, że łącznie na dalszym członkostwie w UE każde brytyjskie gospodarstwo domowe będzie traciło 9265 GBP rocznie.

Jeśli w Polsce straty są podobne, to oznacza to, że z powodu członkostwa w Unii Europejskiej Polska traci 234 mld zł rocznie (to cztery razy więcej niż wynoszą roczne unijne dotacje dla Polski), czyli każde gospodarstwo domowe traci co roku 17,3 tys. zł!

Źródło: www.iea.org.uk

REKLAMA