NIK krytykuje system kształcenia lekarzy

logo nikWedług raportu Najwyższej Izby Kontroli „sposób kształcenia kadr medycznych nie zapewniał przygotowania wystarczającej liczby specjalistów, dostosowanej do zmieniających się potrzeb zdrowotnych społeczeństwa”.

Zdaniem NIK, „brakuje kompleksowej strategii, uwzględniającej trendy demograficzne i epidemiologiczne, limity przyjęć wyznaczają uczelnie, kierując się własnymi analizami, a przede wszystkim własnym rachunkiem ekonomicznym, a brak informacji na temat emigracji personelu medycznego uniemożliwia jej przeciwdziałanie”.

Ponadto NIK „przestrzega, że próby nadrobienia wieloletnich zaległości poprzez przyspieszanie cyklu kształcenia lekarzy niosą ryzyko co do utrzymania jakości kształcenia”.

W swoich wnioskach pokontrolnych NIK sugeruje, że należy na bieżąco monitorować skalę i kierunki migracji lekarzy, aby następnie podjąć skuteczne działania przeciwdziałające temu zjawisku. Izba proponuje, by np. zobowiązywać lekarzy specjalistów, którzy odbyli kształcenie specjalizacyjne finansowane ze środków publicznych, do niekomercyjnego przepracowania określonej liczby lat w systemie ubezpieczenia zdrowotnego.

Źródło: nik.gov.pl

Comments are closed.