Sejm krytykuje politykę imigracyjną UE!

Pierwszego kwietnia b.r Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę krytykującą politykę imigracyjną UE i wzywającą Radę Ministrów do stosowania się do krajowych kryteriów polityki uchodźczej.

Uchwała została podjęta dzięki głosom posłów Prawa i Sprawiedliwości, a także ruchu Kukiz’15. Przeciwko byli posłowie .Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej, a także dwóch posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Reszta klubu PSL wstrzymała się od głosu, podobnie jak Kornel Morawiecki z klubu Kukiz’15 i Zbigniew Ajchler z PO.

O czym stanowi uchwała?

-Sejm Rzeczypospolitej Polskiej negatywnie ocenia poparcie w głosowaniu na forum Rady Unii Europejskiej przez ówczesny rząd Rzeczypospolitej Polskiej tej decyzji[o relokacji 120 tysięcy uchodźców –red.], wbrew stanowisku pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej i Rumunii –możemy przeczytać w treści uchwały. Wynika z tego więc jedynie, że niższa izba polskiego parlamentu nie akceptuje polityki uchodźczej UE.

W dalszej części uchwały Sejm wzywa rząd do stosowania się do krajowych kryteriów tejże polityki, „która szczególną ochroną powinna obejmować samotne kobiety, dzieci, rodziny wielodzietne oraz mniejszości religijne.” Chodzi oczywiście o mniejszości w kraju, w którym są one represjonowane. Tak więc, zgodnie ze stanowiskiem Sejmu, do Polski z Syrii należałoby jedynie przyjąć chrześcijan, a nie wpuszczać muzułmanów.

W przedostatnim akapicie przyjętej uchwały, Sejm mocno powołuje się na suwerenność państwa polskiego, podkreślając, że instrumenty polityki uchodźczej mają pozostać w gestii państwa polskiego, a nie Unii Europejskiej. W ostatnim akapicie Sejm RP „w pełni popiera niesienie i finansowanie pomocy humanitarnej w miejscach objętych konfliktem zbrojnym i krajach z nimi sąsiadujących.”

Co oznacza jej przyjęcie?

Przyjęcie uchwały nie rozwiązuje ostatecznie problemu błędnej polityki imigracyjnej i uchodźczej państwa polskiego. Jest jednak wyrażeniem dobrem woli ciała ustawodawczego, jakim jest niższa izba polskiego parlamentu i, bez wątpienia, krokiem w dobrą stronę. Sejm wyraził w ten sposób sprzeciw wobec dotychczasowej polityki i można mieć nadzieje, że przełoży się to na działania Rady Ministrów w tym kierunku.

Przypomnijmy, że na dzień po marcowych zamachach w Brukseli, JE Beata Szydło oświadczyła, że nie widzi możliwości, by do Polski przyjechali imigranci. Jest więc prawdopodobne, że piątkowa uchwała Sejmu jest jedynie potwierdzeniem woli Prezesa Rady Ministrów.

Wygląda na to, że PiS, przy pomocy ruchu Kukiz’15, wykonał krok w dobrą stronę. Teraz czekamy na zdecydowane działania w wykonaniu konserwatywnego rządu JE Beaty Szydło.