Grecja zawetuje TTIP?

pola01 (9)Grecja zawetuje porozumienie o wolnym handlu między USA a UE TTIP, jeśli nie zostanie zwiększona ochrona rolnictwa.

 

Jak informuje serwis EuroActiv.com, grecki rząd ma w szczególności na uwadze wpływ TTIP na rolnictwo, a przede wszystkim chodzi o geograficzne wskazanie. Grecja nie zaakceptuje porozumienia, w którym wiodące produkty rolne zostaną zakwalifikowane jako standardowe, przez co nie będą chronione w wystarczającym stopniu.

Według greckiego Ministerstwa Gospodarki, wysokiej jakości produkty rolne tworzą wartość dla lokalnych społeczności, wspierając rozwój wsi i promocję nowych możliwości zatrudnienia przy produkcji, przetwarzaniu i innych usługach. Zdaniem urzędników liberalizacja handlu nie może być wprowadzona kosztem produktów rolnych czy środowiska albo konsumentów ani też interesy korporacyjne nie mogą być ważniejsze od interesów obywateli.

Jako przykład greccy oficjele podają tradycyjny ser feta, który – ich zdaniem – musi być chroniony przed nieuczciwą konkurencją.

Grecy wyrażają swoje obawy, mimo że przewidywania Światowego Instytutu Handlu, potwierdzone przez Amerykańską Izbę Handlu w UE, mówią, iż TTIP zwiększy PKB Grecji i zatrudnienie w rolnictwie po 0,4 procenta, a grecki eksport do USA – o 13 procent. W szczególności grecki sektor rolny, leśny i rybacki zwiększy eksport do USA o 81 mln euro, a eksport sektora żywności przetworzonej powiększy się o 99 mln euro.

Fot. T. Cukiernik