PiS zadłuża nas szybciej niż PO!

Tylko w kwietniu br. zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o prawie 23,5 mld złotych, podczas gdy w ciągu czterech pierwszych miesięcy roku – o ponad 47,3 mld złotych.

Z oficjalnej informacji Ministerstwa Finansów wynika, że zadłużenie Skarbu Państwa, które na koniec 2015 roku wynosiło ponad 834,5 mld złotych, na koniec kwietnia 2016 roku sięgnęło już niemal 881,9 mln złotych, co oznacza wzrost o 23,45 mln złotych w samym kwietniu 2016 roku oraz wzrost o ponad 47,3 mld zł (o 5,7 procent) wobec końca 2015 roku.

Od początku 2016 roku zadłużenie krajowe Skarbu Państwa wzrosło o 34,9 mld złotych, a zadłużenie nominowane w walutach obcych zwiększyło się o 12,4 mld złotych.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że wzrost zadłużenia od początku 2016 roku był głównie wynikiem:
1) wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+29,5 mld złotych) wiązanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych;
2) finansowania deficytu budżetowego (+11,1 mld złotych);
3) różnic kursowych (+9,3 mld złotych) – osłabienia złotego wobec EUR (o 3,4 procent), CHF (o 2,1 procent) i JPY (o 11,6 procent) oraz umocnienia wobec SD (o 0,7 procenta).

Zadłużenie Skarbu Państwa nie jest całym zadłużeniem publicznym, do którego wchodzą jeszcze długi samorządów oraz sektora ubezpieczeń społecznych. Według resortu finansów, na koniec marca 2016 roku państwowy dług publiczny wyniósł 899,3 mld złotych.

Dla porównania koalicja PO-PSL zadłużała Polskę w różnym tempie, mniej więcej o 40-70 mld złotych rocznie.

Źródło: www.finanse.mf.gov.pl