REKLAMA

Ponad 50 procent z wymaganej liczby krajów zebrało niezbędną liczbę podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską Mama, Tata i Dzieci w obronie małżeństwa i rodziny w Unii Europejskiej.

Polska oraz Grecja, Słowacja i Finlandia osiągnęły, a nawet przekroczyły, swoje minimalne liczby podpisów pod EIO.

REKLAMA

– Jest to duża zachęta dla wszystkich naszych wolontariuszy, którzy zbierają podpisy w całej Europie i zaproszenie dla obywateli, aby nadal podpisywali naszą Inicjatywę – mówi Edit Frivaldszky, przewodnicząca Komitetu Obywatelskiego. – Pokazuje to jasno, że małżeństwo, związek mężczyzny i kobiety, i rodzina są przedmiotem troski obywateli w Europie niezależnie od ich narodowości czy kultury – dodaje Węgierka.

Film dokumentalny o dramatycznych wydarzeniach w Jedwabnem

EIO, narzędzie wprowadzone przez traktat lizboński, wymaga zebrania przynajmniej miliona podpisów i osiągnięcia minimalnej liczby sygnatariuszy przypadającej na jedno państwo członkowskie określonej w rozporządzeniu w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej w co najmniej 7 państwach członkowskich UE. Inicjatywa Mama, Tata i Dzieci osiągnęła wymaganą liczbę podpisów w 4 z minimum 7 państw i 1/5 wszystkich wymaganych podpisów.

Komisja Europejska oficjalnie zarejestrowała inicjatywę 11 grudnia 2015 roku, co oznacza, że pozostały jeszcze dwa miesiące na zebranie brakującej liczby podpisów tak, aby warunki Komisji Europejskiej zostały spełnione.

– Inicjatywa Mama, Tata i Dzieci daje możliwość wszystkim obywatelom UE, którzy wierzą, że małżeństwo i rodzina stanowią niezbędne elementy naszego społeczeństwa, wyrazić swoją opinię oraz wysłać sygnał Komisji Europejskiej – mówi Maria Hildingsson, członek Komitetu Obywatelskiego i sekretarz generalny inicjatywy. – Stwarza ona również okazję do połączenia ruchów, które działają na rzecz promocji i obrony małżeństwa i rodziny na całym naszym kontynencie i które przeżywają obecnie wzrost – dodaje Szwedka.

Mama, Tata i Dzieci jest częścią wysiłku, mającego na celu wzmocnienie podstawowej komórki społecznej dla dzieci i przyszłych pokoleń. „Małżeństwo jest związkiem jednego mężczyzny i jednej kobiety”, a „rodzina jest oparta na małżeństwie i/lub pokrewieństwie” – to definicje, które obywatele państw członkowskich UE mogą poprzeć poprzez swoje podpisy. Definicje te są zgodne z ustawodawstwem wszystkich państw członkowskich UE i jednocześnie są zgodne z art. 9 Karty Praw Podstawowych UE.

W Polsce inicjatywę wspierają m.in. Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, Fundacja Rzecznik Praw Rodziców i Związek Dużych Rodzin “Trzy Plus”.

Źródło: Ordo Iuris

Fot. T. Cukiernik

REKLAMA