Michalkiewicz, Sommer o przyjmowaniu przez Polskę uchodźców i reparacjach wojennych od Niemiec