Pierwszy raz sąd tak przeczołgał skarbówkę. „Setki postępowań mogą zostać umorzone”. Sukces Fundacji Praw Podatnika

„Po raz pierwszy sąd zdecydował, że skarbówka nie może przez lata ścigać ofiar tzw. ulgi meldunkowej, wszczynając przeciwko nim sprawy karne. Orzeczenie jest też ważne dla przedsiębiorców” – podaje money.pl. 

Takie rozstrzygnięcie to duży sukces Fundacji Praw Podatnika. Wyrok wydał Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście, który orzekł, że nie było podstaw do wszczynania postępowań karno-skarbowych wobec ofiar tzw. ulgi meldunkowej. Rozstrzygnięcie jest bardzo istotne dla wszystkich zainteresowanych. W tym przypadku proces dotyczył indywidualnej sprawy prof. Bolesława Kuca.

„Kuc, podobnie jak tysiące innych osób w Polsce, nie złożył oświadczenia o zameldowaniu przez ponad rok w sprzedawanym mieszkaniu, aby móc skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego. Był to jeden z warunków skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej w latach 2007-2008” – opisuje przypadek profesora portal money.pl.

Orzeczenie to jest bardzo ważne, ponieważ daje szansę wielu tysiącom osób, w stosunku do których fiskus bezpodstawnie wszczynał postępowania karno-skarbowe. Przyczyni się do wzrostu przestrzegania praw podatników – mówił money.pl Marek Isański.

Zgodnie z prawem organy skarbowe mogą przystąpić do postępowania karno-skarbowego, w momencie kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienie przestępstwa skarbowego.

Sąd w wyroku stwierdził, że niedopuszczalne jest jednak wszczynanie postępowań wobec wszczynanie wobec podatników, którzy żadnego błędu w rozliczeniach z fiskusem nie popełnili, czy też jedynie w wyniku popełnienia błędu, ale bez świadomości i zamiaru nie zapłacili podatku.

Zdaniem Marka Isańskiego, prezesa Fundacji Praw Podatnika wyrok może zmienić punkt widzenia aparatu skarbowego. Według niego dotychczas urzędnicy całkowicie lekceważyli obowiązek zgromadzenia dowodów na świadome i celowe uchylanie się od zapłacenia podatku. Jest to natomiast absolutnie niezbędne.

Pomylić się może każdy szczególnie na tle tak skomplikowanych przepisów, jak podatkowe i gdy nie zapłaci podatku w poprawnej wysokości, to karą za to jest obowiązek zapłaty podatku wraz z wysokimi odsetkami za zwłokę. Taka osoba nie staje się przestępcą, jak do tej pory mógł według własnego uznania twierdzić fiskus – tłumaczył Isański.

W związku z dużą skalą zjawiska Fundacja po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku wystąpi z wnioskiem do ministra finansów o bezzwłoczne przekazanie urzędnikom polecenia umorzenia postępowań  w stosunku do ofiar ulgi meldunkowej.

Zobacz: Farmazon zastrasza mieszkańców kamienic. Uczestnik demonstracji Obywateli RP zdewastował mieszkanie niepełnosprawnej 60-latki

Źródło: money.pl

Comments are closed.