Jak Polacy oceniają sytuację w kraju? Jest idealny remis [SONDAŻ]

REKLAMA

Kantar Public: 39 proc. badanych dobrze ocenia sytuację w kraju, a 39 proc – źle. 39 proc. ankietowanych sądzi, że sprawy w naszym kraju zmierzają w dobrym kierunku, tyle samo osób ocenia bieg spraw w Polsce negatywnie, a 22 proc. nie ma na ten temat wyrobionego zdania – wynika z najnowszego badania Kantar Public.

Oznacza to, że w porównaniu do wyników z grudnia, o 2 punkty procentowe (z 37 do 39 proc.) zwiększył się odsetek ocen pozytywnych, a odsetek negatywnych zmniejszył się o 3 punkty proc.

REKLAMA

Czytaj też: Polacy oceniają rządzących i partie polityczne. Kogo cenimy bardziej, a kogo mniej? Najnowszy sondaż

Z sondażu wynika, że 60 proc. Polaków jest zdania, że polska gospodarka rozwija się. Przy czym niespełna połowa (47 proc.) uważa, że jest to rozwój powolny, a 13 proc. – że dynamiczny. Przeciwnego zdania jest co czwarty Polak. W ich ocenie polska gospodarka znajduje się w stanie kryzysu, przy czym dla 20 proc. ankietowanych jest to lekki kryzys, a dla 5 proc. – głęboki. Trudności z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie ma 15 proc. Polaków.

Czytaj też: [NAJNOWSZY SONDAŻ] PiS z mniejszym poparciem niż zwykle, ale inni spadli jeszcze bardziej. Przybyło niezdecydowanych

Według autorów badania 40 proc. Polaków uważa, że warunki materialne ludności naszego kraju poprawią się w ciągu najbliższych trzech lat. Z kolei 32 proc. sądzi, że w tej kwestii wiele się nie zmieni, a 17 proc. – że możemy spodziewać się pogorszenia. 11 proc. ankietowanych nie ma zdania na ten temat.

Z sondażu wynika, że – w porównaniu do wyników z grudnia – o 5 punktów procentowych zmniejszył się odsetek osób, które uważają, że w ciągu najbliższych trzech lat nic nie zmieni się pod względem warunków życia w Polsce. O tyle samo zwiększył się odsetek osób, które są przekonane o poprawie sytuacji materialnej w perspektywie najbliższych trzech lat.

Postrzeganie możliwości znalezienia pracy w Polsce również – w ocenie autorów badania – utrzymuje się na dość stałym, wysokim poziomie. W styczniu 71 proc. było zdania, że bez większych kłopotów można znaleźć pracę w Polsce. Przy czym 13 proc. sądzi, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę, a 58 proc. – że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało.

Jednocześnie prawie jedna piąta Polaków (18 proc.) uważa, że trudno jest obecnie w Polsce znaleźć jakąkolwiek pracę, natomiast 3 proc. sądzi, że znalezienie zatrudnienia w naszym kraju jest w ogóle niemożliwe. W porównaniu do poprzedniego miesiąca odsetek osób uważających, że w Polsce można znaleźć pracę zwiększył się o 5 punktów procentowych.

Badanie zostało wykonane w dniach 12-17 stycznia metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo na reprezentatywnej próbie 1051 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat. (PAP)

REKLAMA