Skandaliczna wypowiedź rabina Moskwy w telewizji Russia Today. „W Jedwabnem Polacy mordowali Żydów, którzy wrócili z obozów” [VIDEO]

Rosyjska anglojęzyczna stacja telewizyjna Russia Today, będąca propagandową tubą Kremla odbieraną na całym świecie, bezwzględnie wykorzystuje kryzys w stosunkach polsko-izraelskich. Antypolską propagandę w RT wykorzystują w kolei wrogie Polsce środowiska żydowskie. Dwa dni temu w programie informacyjnym padły skandaliczne kłamstwa, które w relacji na żywo wypowiedział rabin Moskwy, Pinkas Goldszmidt.

Goldszmidt powiedział m.in. (4:48 minuta nagrania), że w Jedwabnem Polacy już po wyzwoleniu tych terenów spod okupacji niemieckiej, czyli w 1945 roku, Polacy mordowali Żydów, którzy wrócili z obozów koncentracyjnych. Tymczasem wydarzenia w Jedwabnem miały miejsce w lipcu 1941 roku, po zajęciu tych terenów przez armię niemiecką.

Wcześniej Jedwabne, podobnie jak większość Podlasia, znajdowało się po 17 września 1939 roku pod okupacją sowiecką. Żydzi nie byli stamtąd deportowani do niemieckich obozów koncentracyjnych. Natomiast wielu z nich poparło sowiecką władzę i kolaborowało z nią aż do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej.

Drugim skandalicznym kłamstwem jest stwierdzenie, że Niemcy „nie bez powodu” zbudowali obozy koncentracyjne i obozy zagłady właśnie na ziemiach polskich. Goldszmidt kłamie też mówiąc, że „obozów nie było we Francji, Holandii a nawet Niemczech”. Rabin całkowicie pomija fakt, że największe niemieckie obozy zagłady powstały tam, gdzie ludności żydowskiej było najwięcej, czyli właśnie na ziemiach polskich.

Czytaj też: Szewach Weiss: „Czytam nazwiska żydowskich sędziów, prokuratorów czy ubeków i myślę: czy ja mam prawo krytykować Polaków?”

Reklama / Advertisement

Comments are closed.