Jonny Daniels ośmieszył przeciwników ekshumacji w Jedwabnem! Oraz sam siebie. Czy złamał prawo?

Jonny Daniels wykopuje żydowskie kości. Fot. twitter Jonniego Danielsa
Jonny Daniels wykopuje żydowskie kości. Fot. twitter Jonniego Danielsa

Jonny Daniels, szef fundacji From the Depths, znalazł w Dobrzyniu n. Wisłą przedwojenne groby Żydów. Zadzwonił więc do rabina Schudricha i dostał instrukcje, aby przewieźć szczątki, kości do Warszawywy i pochować je na Cmentarzu Żydowskim przy Okopowej. Czyli Daniels dokonał klasycznej ekshumacji.

Tymczasem ten sam Daniels jest przeciwny ekshumacji w Jedwabnem. – Nawet jeśli pod tą inicjatywą podpisze się 40 milionów osób, ekshumacja w Jedwabnem nie odbędzie się. To jest sprzeczne z prawem żydowskim, żydowskie dusze wystarczająco już cierpiały i nie ma potrzeby, żeby cierpiały ponownie. Ponowna ekshumacja w Jedwabnem zniszczyłaby wszelkie relacje pomiędzy Polską a międzynarodową społecznością Żydów. Ta poszukująca medialnej kariery pani doktor rujnuje międzynarodowy wizerunek Polski i godzi w dobre imię jego świątobliwości Jana Pawła II, którego imię nosi uniwersytet, który ukończyła – powiedział Daniels w 2016 r. na wieść o rozpoczęciu zbiórki podpisów pod wnioskiem o wznowienie ekshumacji.

Oprócz zasad logiki wygląda na to, że Daniels złamał zasady prawa. Nie wolno bowiem przeprowadzać ekshumacji na własną rękę. Wymagania dot. ekshumacji zwłok określa art. 15 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz. 587 z późn. zmianami) i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 783 z późn.zmianami).

Zgodnie z tymi przepisami ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok, którymi są :
– pozostały małżonek,
– krewni zstępni,
– krewni wstępni,
– krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
– powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
Daniels z całą pewnością nie spełniał tych kryteriów.

Jonny Daniels jedzie Grossem. Żydowski Dyzma odkrył, że Polacy to… antysemici

Comments are closed.